Ūkininkai Briuselyje išsakė reikalavimus

 protestas (7)Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je dėl tie­sio­gi­nių iš­mo­kų žem­dir­biams di­di­ni­mo pro­tes­ta­vo ir de­šimt Šiau­lių ap­skri­ties ūki­nin­kų. Pro­tes­tas bu­vo tai­kus: su dai­no­mis ir pla­ka­tais.

zivile@skrastas.lt

Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je, prie Schu­man­no žie­do, skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos. Ūki­nin­kai lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais: „Ly­gio­je Eu­ro­po­je – ly­gios ša­lys“, „Než­lug­dy­ki­te mū­sų kai­mo“, „Eu­ro­po­je – ly­gios są­ly­gos“. Skaityti toliau

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „Nykstantys Lietuvos kaimai“

Iš žemėlapio nyksta kaimai, griūva gražių svirnų stogai, namai apauga miškais. Kaip atrodo kaimai, kuriuose nebeliko nei vieno gyventojo?

LJŪJS skelbia konkursą „Nykstantys Lietuvos kaimai“, kurio pagrindinė idėja – užfiksuoti kaimų nykimą, sodybų tuštėjimą, apleistus, nebegyvenamus namus ir kitus objektus. Fotokonkurso nugalėtojui – pagal daugiausiai simpatijų (LJŪJS Facebook paskyroje) sulaukusios nuotraukos skaičių, bus padovanotas firminis LJŪJS prizas, o atspausdinta nuotrauka bus įteikta LR žemės ūkio ministrui. Skaityti toliau

Ūkio darbų terminai rugpjūtį

Pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti nustatytu laiku.
Ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo veiklos, pagal kurią ūkininkai yra prisiėmę įsipareigojimus.
Siekiantiems tiesioginių išmokų
Pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų ir įregistravę bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, nušienauti pievas privalo ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ veiklose Skaityti toliau

LJŪJS DISKUSIJA SU NMA

1a.-1170x600Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) susilaukė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) konstruktyvios kritikos. Ūkininkai įsitikinę, kad NMA deramai neatlieka jai patikėtų funkcijų ir neretai elgiasi lyg institucija, nesusijusi su Lietuvos valstybe, t.y. prioritetą skiria kontrolės ir baudžamąjai funkcijai, o ypač jaunieji ūkininkai norėtų, kad pirmenybė būtų skiriama jų konsultavimui ir informavimui, kaip yra kitose ES šalyse. Nesuradę bendros kalbos su NMA atstovais, jaunieji ūkininkai kreipėsi pagalbos į Vyriausybę ir Žemės ūkio rūmus (ŽŪR). Skaityti toliau

LJŪJS DISKUSIJA SU NMA

2018_07_17_12_27_41_StartNacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) susilaukė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) konstruktyvios kritikos. Ūkininkai įsitikinę, kad NMA deramai neatlieka jai patikėtų funkcijų ir neretai elgiasi lyg institucija, nesusijusi su Lietuvos valstybe, t.y. prioritetą skiria kontrolės ir baudžamąjai funkcijai, o ypač jaunieji ūkininkai norėtų, kad pirmenybė būtų skiriama jų konsultavimui ir informavimui, kaip yra kitose ES šalyse. Nesuradę bendros kalbos su NMA atstovais, jaunieji ūkininkai kreipėsi pagalbos į Vyriausybę ir Žemės ūkio rūmus (ŽŪR). Skaityti toliau

VISUOTINIAI ATLAIDAI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE: ŽEMDIRBIŲ DIENA

Kalvarija-Viršeliui-1170x600Liepos 10 d. visuotiniuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose buvo skirta žemdirbiams. Tai – ypatinga pagarba. Ta proga Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje Šv. Mišias aukojo žemaičių svečias Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, o jam talkininkavo šeimininkas – Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose dalyvavo Seimo KRK pirmininkas Andriejus Stančikas, žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir jo komandos nariai, Žemės ūkio rūmų vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas bei ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) prezidentė Viktorija Švedienė, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) nariai, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS), Rokiškio rajono Jaunųjų ūkininkų asociacijos nariai  ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai. Skaityti toliau