Linksmų Švenčių Jums linki LJŪJS

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga sveikina visus jaunuosius ūkininkus Švenčių proga ir linki daug entuziazmo ir kūrybiškumo Jūsų ūkio plėtroje. Juk ūkis nėra vien tik rutiniška veikla, bet ir sumanus problemų sprendimas siekiant efektyvinti veiklą ir tobulinti Jūsų ūkio produktus ir jų prieinamumą kuo platesnei rinkai. Ateinančiais metais bendradarbiaukime glaudžiau ir idėjas generuokime sparčiau, kad mūsų visų ūkiai vystytųsi greičiau.

Gausus būrys LJŪJS narių buvo apdovanoti ŽŪR tarptautinėje konferencijoje

 

Jau tradicine tapusioje Žemės Ūkio Rūmų tarptautinėje konferencijoje dalyvavo svečiai iš kaimyninių šalių (latviai ir lenkai). Džiugu, kad atvyko Latvijos Jaunųjų Ūkininkų Klubo pirmininkė Sandra Eimane, kuri atvirai ir drąsiai išsakė Latvijos jaunųjų ūkininkų aktualiausias problemas viešoje diskusijoje. Konferencijos metu kalbas sakė Lietuvos žemės ūkio politikos lyderiai ir net pats Europos Komisijos už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komisaras Janušas Vojcekovskis (Janusz Wojciechowski). Na ir žinoma, mūsų sąjunga nepraleido progos tiesioginiame eteryje pakalbinti ir patį komisarą apie jo viziją, kaip galima padėti jauniesiems ūkininkams.

Šiais metais konferencijos vakarinės dalies metu, buvo pagerbta ypatingai gausus būrys Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų ir Jaunimo Sąjungos narių.

Apie tai daugiau skaitykite – ČIA

LJŪJS valdybos narys išsakė aktualiausius šių dienų iššūkius jauniesiems ūkininkams tarptautiniame renginyje „Taikos duona”

Rugsėjo 20–22 d. Slovakijoje, Modroje, susitiko po „geležine uždanga“ buvusių 12 valstybių atstovai bendrame projekte „Taikos duona“. Susitikime dalyvavusių žemės ūkio ministrų, nevyriausybininkų, ūkininkų dėmesio centre vis didesnį aktualumą įgaunanti problema – kartų kaita Europos kaimuose.

Dalyvavimas ir pasisakymas tokio masto renginiuose yra puiki proga Lietuvos jauniesiems ūkininkams ir jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse, išsakyti jiems aktualiausias problemas, taip patraukiant politikos formuotojų dėmesį.

Šio renginio metu LJŪJS narys Vytenis Grigas akcentavo tris pagrindines problemas, su kuriomis susiduria kaimo jaunimas ir jaunieji ūkininkai:

1) informacijos stoka apie galimybes gauti finansinę paramą ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėje ir/ar jos plėtrai. Neturint finansinių išteklių, jauni žmonės nepasiryžta ūkio kūrimui ir palieka kaimo vietoves, persikeldami gyventi į miestus.

2) dėl finansų, reikalingų veiklos pradžiai ir jos vystymui, stokos prarandama daug potencialo turinčio jaunimo. O juk naujos ekonominės veiklos (žemės ūkis, kaimo turizmas ar kita) iniciatyva kurtų pridėtinę vertę, prisidėtų prie naujų darbo vietų kūrimo ir regionų ekonomikos vystymosi.

3) ribotos naujųjų technologijų įdiegimo naujuose ir/ar mažuose  ūkiuose galimybės. Modernizavimo projektai jauniems ir smulkiems ūkininkams yra sunkiai įgyvendinami dėl pinigų stygiaus. Imti dideles paskolas ryžtąsi tik mažas jaunųjų ir/ar smulkiųjų ūkininkų skaičius dėl didelės rizikos. Projekto sėkmės įvykdymo tikimybę įtakoja daug faktorių – gamtinės sąlygos, ekonomikos ir rinkos nestabilumas, neigiama įtaka sveikatai dėl prisiimamų įsipareigojimų keliamo nuolatinio streso. Todėl dažnai liekama prie pasenusių žemės ūkio technologijų, kas nulemia, kad stambūs ūkiai lieka vienvaldžiais žemės ūkio rinkoje.

Nors minėtosios problemos gali pasirodyti akivaizdžios ir natūralios, tačiau reikia pabrėžti, kad jų nesprendžiant ilgoje perspektyvoje kaimai ir smulkūs ūkiai išnyks, o jų vietoje liks tik labai dideli ūkiai, kurie be jokių trukdžių monopolizuos kainas ir galės mažinti produkcijos kokybę, nes nebebus smulkiųjų ūkių, kurie sudaro konkurenciją kokybės ir kainos atžvilgiu.

Skaitykite daugiau Žemės ūkio rūmų tinklapyje: https://www.zur.lt/kasmetiniame-taikos-duonos-renginyje-didelis-demesys-kartu-kaitai-kaime/

 

 

 

 

CEJA konferencija „KELIAS LINK TVARESNĖS ŽEMDIRBYSTĖS”

2023 gegužės 16 d. įvyko CEJA (European Council of Young Farmers) organizuota konferencija „The road to sustainability in agriculture”. Konferencijoje pranešimus skaitė svarbūs Europos Komisijos nariai, taip pat buvo pasidalinta sėkmės istorijomis iš keletos jaunųjų ūkininkų. Diskutuota apie esamus įšūkius ne tik dėl klimato kaitos ir to pasekmių ūkininkavimui, bet paties „žaliojo kurso” įgyvendinimo problemas. Renginio metu akcentuotas kritiškai mažas jaunųjų ūkininkų skaičius Europoje, įvardinti sunkumai ir problemos, dėl kurių jaunimas vengia ūkininkavimo arba pasitraukia iš šios veiklos dėl sunkumų ir sudėtingų sąlygų. Šių problemų įvardinimas ir paviešinimas, ypač dalyvaujant tokio aukšto rango valdžios atstovams yra didelis pasiekimas visos Europos jauniesiems ūkininkams. Dažniausiai po tokių renginių, kuomet viešai patys valdininkai įvardina ir pritaria egzistuojančioms problemoms, galima tikėtis politinės valios ir realių veiksmų sprendžiant konkrečias problemas.