Kas mes?

LJŪJS:

Misija (kodėl mes esame?)

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (toliau LJŪJS) yra socialiai atsakinga organizacija, jaučianti įsipareigojimus bendruomenei ir aplinkai. LJŪJS siekdama išlaikyti lietuvišką tapatybę/identitetą jungia ir atstovauja Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir aktyvaus, kaime besikuriančio jaunimo interesus. Identifikuoja ir valstybiniu bei tarptautiniu lygiu sprendžia kaimo jaunimui aktualias problemas.

Vizija (kuo norime būti?)

Patikima ir vieninga organizacija, pripažinta jaunimo politikos dalyvė bei socialinė partnerė. Kurianti ir palaikant aktyvią, pilietišką bei visuomenišką kaimo jaunimo bendruomenę Lietuvoje. Sąjunga įkvepianti ir padedanti jaunimui kaimo vietovėse steigti konkurencingus, šaliai ir konkrečiai vietovei unikalius verslus bei ilgalaikes strategijas.

Vertybės

Atvirumas – esame atviri žmogui, siūlomoms naujoms idėjoms ir pagrįstai kritikai.

Atsakomybė – siekiame įsipareigojimų laikymosi ir buvimo sąžiningais vieni su kitais.

Atkaklumas – siekiame užsibrėžtų organizacijos tikslų – neįmanomų dalykų nėra.

Efektyvumas – siekiame, kad mūsų veiksmai būtų kuriantys moralinę, socialinę, ekonominę vertę.

Tapk nariu