Kviečiame susipažinti su taisyklių pakeitimo projektu

Šiais metais ūkininkai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gali teikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d.
Žemės ūkio ministerija gegužės 24 d. paskelbė šios priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą, su kuriuo galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fca28fe07ddc11e98a8298567570d639
Pastabos taisyklių projektui teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad NMA teikia konsultacijas tik pagal patvirtintas taisykles.

Jaunųjų ūkininkų paraiškos NMA laukiamos jau nuo birželio 3 d.

20150918_110705Šią savaitę Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles jaunųjų ūkininkų projektams vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimui skirta 13 011 880 Eur paramos suma. Skaityti toliau

DĖMESYS JAUNIMUI KOOPERACIJOJE

Kovo 21 d. Valensijoje, Ispanijoje, vyko Europos kooperatyvus vienijančios organizacijos COGECA surengtas kooperatyvų verslo forumas. Renginyje, kuris vyksta dukart į metus, susirenka kooperatyvų, ES institucijų ir verslo atstovai, aptarti aktualiausių kooperacijos klausimų. Skaityti toliau

ŽŪR VICEPIRMININKAS V. BUIVYDAS JAUNIESIEMS ŪKININKAMS TURI GERŲ ŽINIŲ

15419791_1400836616628372_2753743598968645800_oPenktadienį, kovo 22 d., Žemės ūkio ministerijoje vyko posėdis dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos teikimo gairių 2019 metais. Tai preliminaraus projekto aptarimas su socialiniais partneriais. Po darbinio posėdžio Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas bei Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) vadovas Vytautas Buivydas džiaugėsi: pagaliau jaunųjų ūkininkų lūkesčiai yra girdimi, į juos įsiklausoma. Skaityti toliau

STEBĖSENOS KOMITETAS PRITARĖ KAI KURIEMS KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAKEITIMAMS

Sausio 24 d. Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) įvyko pirmasis šiais metais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdis. Įpusėjus programiniam laikotarpiui, atsižvelgdama į paramos priemonių įgyvendinimo situaciją ir siekdama racionaliai panaudoti likusį krepšelį bei įtraukti naujas paramos priemones, ŽŪM pasiūlė perskirstyti lėšas iš priemonių, veiklos sričių. Žemdirbių interesams Stebėsenos komitete atstovavo Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus. Skaityti toliau

DISKUSIJOS DĖL ES 2021-2027 M. BIUDŽETO

Gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba pradėjo diskusijas dėl ES daugiamečio 2021–2027 m. biudžeto. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti ES lyderiai išsakė savo šalių pozicijas dėl Europos Komisijos pateikto pirminio biudžeto pasiūlymo. Kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Rumunija paraginta tęsti intensyvų praėjusių metų darbą, susijusį su būsimu ES ilgalaikiu biudžetu. Vadovai siekia dėl jo susitarti 2019 m. rudenį įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Skaityti toliau

A.SVITOJUS: „DŽIUGINA ŽŪR NARIŲ SUSIKLAUSYMAS IR PILIETIŠKUMAS“

IMG_2115-1170x600Gruodžio 13 d. įvyko Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijų organizuota antroji šiais metais Protesto akcija Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Akcija vyko Rue de la Loi gatvėje, tarp Šumano žiedo ir Avenue de la Joyeuse Entree.

ŽŪR nuoseklaus darbo tarptautiniu mastu dėka prie lietuvaičių protesto akcijos prisijungė Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos. Skaityti toliau

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTE

20181210_115304-1170x600Gruodžio 10 d., prieš išvykstant į protesto akciją, kuri planuojama Briuselyje š. m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos pasitarimo metu, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas  Vytautas Buivydas susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Skaityti toliau