Atsiradimo istorija

Grupė jaunųjų ūkininkų, kartu su Aleksandro Stulginskio universiteto studentais, 2013 metų vasario mėnesį, vystant Europos Sąjungos Vadovų Tarybos posėdžiui dėl ilgamečio biudžeto, piketavo Briuselyje. Piketas, kaip ir kelionė į Briuselį ir atgal, juos suvienijo.

Kadangi tuo metu Lietuvoje buvo stokojama organizacijos, kuri galėtų tinkamai atstovauti jaunųjų ūkininkų interesus, būtų atvira, burtų naujus narius, teiktų informaciją bei skatintų domėtis žemės ūkio veikla, jaunieji vieningai pareiškė: mes norime skelbti savo idėjas, norime siekti savo tikslų, todėl reikia suburti visų Lietuvos rajonų aktyviausius jaunuosius ūkininkus ir imtis konkrečios veiklos. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) buvo įkurta iš visos Lietuvos susirinkus jauniesiems ūkininkams, žemdirbiškų specialybių studentams ir jauniems žemės ūkio srities specialistams.

Todėl vadovaujantis LJŪJS įstatais, organizacija skatina keitimąsi geraja patirtimi, bendradarbiavimą tarp kaimo jaunimo, atsižvelgiant į nepalankią ūkininkų amžiaus struktūrą ir su tuo susijusią grėsmę sklandžiai kartu kaitai žemės ūkyje bei ūkininkavimo tradicijų tęstinimui, sąjunga į žemė ūkio veiklą siekia pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių ir atstovauti jų interesus Lietuvoje bei Europoje.

LJŪJS yra atvira ir miestų gyventojams. Jos nariais gali tapti visi su žemės ūkiu savo ateitį siejantys jauni nuo 18 iki 40 metų amžiaus žmonės, taip pat studentai, miestuose dirbantys jauni veterinarijos, agronomijos ir kitų sričių specialistai.