Rugpjūtį kviečiame teikti paraiškas

image (6)Rugpjūčio mėnesį kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.
Rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. Eur paramos lėšų.
Nuo rugpjūčio 3 d. paramos galės kreiptis ir miškininkai pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškas jie galės teikti iki rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 765 tūkst. Eur paramos lėšų.
Paraiškų laukiame Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
Primename, kad parama naujuoju finansiniu laikotarpiu skiriama įgyvendinti projektams, surinkusiems minimalų privalomą balų, taikomų už atitiktį priemonių taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, skaičių. Skaityti toliau

Pieno supirkimo tvarkos naujovės – nuo rugpjūčio 1 d

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės įsakymu pakeistos Pieno supirkimo taisyklės. Taisyklėse nustatyta, kad, kaip ir anksčiau, pienas parduodamas ir superkamas tik sudarius rašytinę pieno pirkimo–pardavimo sutartį, kuri turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo reikalavimus. Nauja tai, kad Seimui priėmus Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, sudarant pieno pirkimo-pardavimo sutartis privaloma vadovautis ir jame įtvirtintomis nuostatomis. Skaityti toliau

Kaip stabdysime afrikinį kiaulių marą

Kokių priemonių imtis, kad padėtis dėl afrikinio kiaulių maro būtų stabilizuota, o ligos plitimas – sustabdytas, kaip mažinti žalą, kurią šis užkratas kelia šalies žemės ūkio ekonomikai? Tokie klausimai buvo svarstomi pirmajame darbo grupės, sudarytos iš Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovų, posėdyje. Darbo grupė sudaryta afrikinio kiaulių maro prevencijos priemonių 20152017 m. veiklos planui parengti, jos pirmininkas –  žemės ūkio ministro patarėjas Artūras Milašauskas. Skaityti toliau

Ūkininkas įstrigo įstatymų girnapusėse

„Kam tie skambūs žodžiai, kad prioritetas – smulkūs ūkiai, alternatyvi žemės ūkio veikla?! Kasdien susiduriu, kad yra priešingai“, – piktinasi jaunasis ūkininkas Nerijus Kriaučiūnas iš Mikėnų kaimo, Siesikų seniūnijos Ukmergės rajone. Jis, sukūręs tą alternatyvią žemės ūkiui veiklą, pradėjęs kepti duoną, staiga sužinojo, kad ūkininku jo niekas jau beveik nebelaiko – jis pats to nežinodamas tapo individualios įmonės savininku, apkrautu papildomais mokesčiais. Skaityti toliau

Kitąmet žalinimas bus lengvesnis

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Žemės ūkio ministerija  lengvina žalinimo (ekologinių atžvilgiu svarbių vietovių (EASV)) įgyvendinimą nuo 2016 m.,  ūkininkų patogumui įvesdama daugiau šios priemonės elementų.

Sumažinti apribojimai dėl juodojo pūdymo, pretenduojančio atitikti EASV reikalavimus: pūdymo plote bus leidžiama panaudoti glifosatus 1 kartą metuose – iki einamųjų metų birželio 1 d. O pūdymuose, nepretenduojančiose atitikti EASV reikalavimų, apribojimai dėl glifosatų naudojimo apskritai panaikinti. Skaityti toliau

Javapjūtės starto belaukiant

J. Mankauskas

J. Mankausko nuotr.

Kai kur Suvalkijoje ūkininkai jau pradėjo javapjūtę, o štai Vidurio Lietuvoje šis darbas greičiausiai prasidės tik po savaitės. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) specialistai, apibendrinę Žemdirbystės instituto (ŽI) (Dotnuva, Kėdainių r.) ir LAMMC regioninių padalinių: T. Vokės – Vilniaus r., Vėžaičių – Klaipėdos r., Elmininkų – Anykščių r., Joniškėlio – Pasvalio r., Rumokų – Vilkaviškio r., Upytės – Panevėžio r., Perlojos – Varėnos r., ir Agrocheminių tyrimų laboratorijos (Kauno r.) duomenis, teigia, kad šiemet derlius nebus toks gausus, kaip buvo planuota maždaug prieš mėnesį, tačiau vis tiek bus gana geras. Skaityti toliau

Sudarytos miškininkų paraiškų pirmumo eilės

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko miškininkų pateiktų image (3)paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė jų pirmumo eiles. Š. m. birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ ir priemonės „Investicijos į miškų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ paraiškų rinkimo terminas.

Parama miškų infrastruktūrai gerinti
Pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ iš viso buvo pateikta 12 paraiškų, kuriose prašoma bendra suma – 975 287,61 Eur. Atlikus administracinį paraiškų atitikties tikrinimą, paaiškėjo, kad toliau bus vertinamos 9 paraiškos, surinkusios nuo 40 iki 77 balų. Minimalaus būtino 35 balų skaičiaus negavo 1 paraiška. Dar 1 paraiškai tenkinti neužteko paramos lėšų. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 704 000 Eur paramos lėšų. Skaityti toliau

Šienavimo terminas pratęstas dviem savaitėmis

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Ūkininkai, deklaruojantys pasėlius ir norintys gauti tiesiogines išmokas, prisiima įsipareigojimus savo ganyklas arba pievas nušienauti bent 1 kartą per metus arba visiškai nuganyti iki liepos 15 d. Atsižvelgdama į šiam metų laikui Lietuvoje nebūdingą sausrą, Žemės ūkio ministerija šienavimo terminą pratęsė dviem savaitėmis – iki rugpjūčio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujasis šienavimo ir ganymo terminas galioja tik žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojams (ne mažiau kaip 0,3 SG/ha), nes sausra didžiausią įtaką padarė būtent gyvūnų ganymui būtinų plotų naudojimui.

Šis sprendimas daliai pareiškėjų suteikia galimybę iš naujo įvertinti deklaruojamų ganyklų plotų žolinės augalijos atsinaujinimo būklę ir įpareigoja pasirūpinti nenuganytais bei nešienautais deklaruotais plotais iki rugpjūčio 1 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Paramos gavėjus jau pasiekė 95 proc. KPP paramos lėšų

laukai12007 m. šalyje pradėta vykdyti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa (KPP) jau artėja į pabaigą. Šiai programai skirtos lėšos įsisavinamos sėkmingai – 2015 m. liepos vidurio duomenimis, paramos gavėjams pagal KPP jau išmokėta 2,18 mlrd. Eur, t. y. 95 proc. KPP skirtų paramos lėšų. Visos paramos lėšos turi būti išmokėtos iki 2015 m. pabaigos. Iš viso žemės ūkio sektoriaus konkurencingumui stiprinti, aplinkai ir kraštovaizdžiui tvarkyti, kaimo gyventojų gyvenimo sąlygoms gerinti, smulkiajam ir ne žemės ūkio verslui stiprinti, kaimo gyventojų užimtumui didinti pagal KPP skirta apie 2,3 mlrd. Eur paramos lėšų. Skaityti toliau

Pieno ūkis liks tik dainose, arba kam reikalingas toks supriešinimas?

Lietuvoje pieno žaliava pati pigiausia Europos Sąjungos šalyse, o štai pieno produktai patys brangiausi. Prezidentės pasirašytas Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas dar neįsigaliojęs jau atsisuko prieš jo laukusius žemdirbius. Pieno perdirbėjai nuo rugpjūčio žaliavos supirkimo kainas ženkliai mažina. Dėl brangių pieno produktų vartotojai visuomet kaltina žemdirbius. Kam reikalingas toks supriešinimas? Skaityti toliau

Keičiasi akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių skaičiavimo tvarka

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Nuo 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) akcizų įstatymo Nr. IX- 569 37 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymu gazoliai, skirti naudoti žemės ūkyje arba žuvininkystėje, apmokestinami 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifu, per vienerius metus neviršijant LR Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių.

Įgyvendinant pakeitimus, LR Vyriausybė patvirtino Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles (toliau – Taisyklės). Skaityti toliau

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
Paraiškos pagal minėtą veiklos sritį buvo renkamos nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Smulkieji šalies ūkininkai per tris mėnesius pateikė 302 paraiškas ir prašo 4,460 mln. eurų paramos. Skirta 4 mln. eurų paramos suma, t. y. mažiau, negu prašoma.
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinės atitikties tikrinimo metu buvo sudaryta projektų pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 265 paraiškos, surinkusios nuo 85 iki 45 balų (įskaitytinai). Daugiausiai vertinamų paraiškų pateikė gyvulininkystės ir mišrios žemės ūkio veiklos sektoriaus atstovai. Skaityti toliau

Pakartotinai priimamos paraiškos dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

O. Baliukevičienės nuotr.

O. Baliukevičienės nuotr.

Žemės ūkio ministerija, siekdama paskatinti ūkininkus ir žemės ūkio bendroves  atnaujinti ūkinių gyvūnų bandas aukštos veislinės vertės gyvūnais, pakartotinai priima paraiškas grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti. Paraiškos priimamos nuo š. m.  liepos 1 iki 20 d. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (Tarnyba) pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą.

Paraiškos teikiamos Tarnybos vyriausiesiems specialistams – valstybiniams veislininkystės inspektoriams asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Skaityti toliau

AKM – smūgis šalies ekonomikai

Afrikinis kiaulių maras (AKM) kiaulių ūkyje paskutinį kartą buvo nustatytas prieš metus, tačiau ši liga nė nesiruošia trauktis ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių. Lietuvoje nuo šių metų pradžios užregistruota daugiau kaip 40 vietų, kuriose rasti nugaišę ar nušauti AKM sergantys šernai, Latvijoje – 180 vietų, Estijoje – 112, Lenkijoje – 39. Afrikinis kiaulių maras ne tik smarkiai mažina kaimo žmonių iki šiol gautas pajamas, bet ir kerta stiprų smūgį valstybių ekonomikai. Skaityti toliau

Parama – už medžių rūšis, ne kategorijas

 

O. Baliukevičienės nuotr.

O. Baliukevičienės nuotr.

Valstybė ir Europos Sąjunga (ES) teikia finansinę paramą miškų įveisimo projektus įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Naujuoju paramos teikimo laikotarpiu parama mokama ne už medžių kategorijas, kaip buvo iki šiol, o už medžių rūšis.

Paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima iki š.m. rugpjūčio 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 8,991 mln. eurų ES ir valstybės biudžeto lėšų. Skaityti toliau