Patvirtinta paramos žuvininkystei 2014–2020 m. programa

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos patvirtinimo.
Naujojo finansinio laikotarpio paramos programos biudžetas siekia 81,6 mln. Eur, iš jų Europos Sąjungos dalis – 63,4 mln. Eur.
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programą apima 22 priemonės, kuriomis siekiama skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą, Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinį žvejybos ir akvakultūros regionų plėtojimą, Europos Sąjungos Integruotos jūrų politikos plėtojimą ir įgyvendinimą papildant sanglaudos politiką ir BŽP.
Pirmasis paraiškų rinkimas pagal Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus veiksmų programos priemones prasidės jau nuo rugsėjo. Nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 2 d. paramos pagal priemonę „Parengiamoji parama“ galės kreiptis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG).