Žemdirbių protestas Briuselyje vos nevirto riaušėmis

Be pavadinimoLiepsnojančios barikados, degantys traktoriai, į policininkus laidomos plytos. Pirmadienį vykęs Europos ūkininkų protestas Briuselyje vos nevirto riaušėmis, tačiau paramos žemės ūkiui prašantys Lietuvos žemdirbiai elgėsi santūriai, rašo „Lietuvos rytas”.

Iš viso prie Europos Parlamento susirinko per porą tūkstančių Europos ūkininkų, tarp jų – apie 50 lietuvių. Ūkininkai, norėdami atkreipti ES vadovų dėmesį į juos užgriuvusius sunkumus, sukėlė chaosą – degino šiaudus, traktorius, policininkų suręstas barikadas. O vakarop įsivėlė į riaušes – laupė šaligatvių plyteles ir svaidė jas į policininkus tol, kol neatvėso nuraminti čiurkšlėmis iš vandens patrankų.

„Prancūzai į protesto akciją atsigabeno karstą – simbolį, reiškiantį, kad ūkininkų laukia galas, jei žmonės, dirbantys Europos Parlamente, neras būdų jiems pagelbėti”, – sakė ūkininkas Vytautas Buivydas.

Informacija: http://l24.lt/lt/