Briuselio aikštėse suliepsnojo pieno karas

fotoLietuvos pienininkų ūkiškus reikalavimus perliejo belgiškų vandens patrankų čiurkšlės

Vakar Europos Sąjunga, trumpam atidėjusi Artimųjų Rytų ir Afrikos tautų kraustymosi į Europą suvaldymo reikalus, nagrinėjo Bendrijos žemės ūkį, ypač pieno sektorių, dėl įvairių ekonominių ir geopolitinių priežasčių apėmusią giliausią per 20 metų krizę. Rugsėjo 7 d. Briuselyje surengtas neeilinis visų 28 Europos Sąjungos šalių žemės ūkio ministrų posėdis. Lietuvos žemės ūkio ministrę Virginiją Baltraitienę, atvykusią prašyti 32 mln. Eur labiausiai nuo Rusijos embargo nukentėjusiems Lietuvos pieno gamintojams, atlydėjo per 50 mūsų žemdirbių savivaldos, kooperatyvų atstovų, jaunųjų ūkininkų, kurie kartu su estų, latvių, lenkų, vokiečių, suomių, danų žemdirbiais reikalavo keisti „ES pieno pramonę žlugdančią“ Europos Komisijos politiką. Pirmą kartą per lietuvių piketų Briuselyje istoriją belgų policija prieš mūsiškius panaudojo smurtą.

Pašėlęs protesto ritmas Briuselis vakar gyveno pašėlusiu protesto ritmu. Į orą šaudė fejerverkų pliūpsniai, riaumojo ES šalių vėliavų spalvomis nudažytų traktorių varikliai, traktorių priekabose buvo išrikiuoti ne žalmargių, juodmargių, bet raudonai-baltai- mėlynų (olandiškų), juodai- raudonai-auksinių (vokiškų) ir kitokių „vėliaviškų“ karvių maketai, degė protestuotojų suvežti šieno ryšuliai, virš ūkininkų skraidė policijos sraigtasparniai, grindiniu tekėjo piketuotojų palietas skystas mėšlas. Sprogo viena elektros skydinė, bet žmonių gyvybei pavojus nekilo.

Lietuviškos gedulo žvakutės ES pieno sektoriui Europos pieno tarybos sukviesti piketuotojai prie XVI a. flamandų humanisto Justo Lipsijaus vardu pavadinto pastato, kuriame posėdžiavo ministrai, atnešė tikrą karstą, simbolizuojantį dabartinę ES pieno sektoriaus padėtį. Prie karsto ir mūsų ūkininkai padėjo dvi žvakutes, nuspalvintas geltonai, žaliai ir raudonai. Lietuvos delegacijai vadovavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, jaunimo „sekcijai“ – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

Vienas piketas, du organizatoriai Piketuotojai pasidalijo į dvi grupes. Vieną protesto akciją surengė Europos pieno taryba, kitą – ES žemdirbių ir žemės ūkio kooperatyvų jungtinė organizacija Copa-Cogeca, dar kėlusi ir jautienos, kiaulienos, vaisių, daržovių sektorių problemas. Į piketus Briuselyje atvyko ne tik Europos Sąjungos, bet ir kitų šalių (kandidačių į ES) pieno gamintojai, žemdirbiai. Protesto akcijai Lietuvos pasiuntiniai pasigamino plakatus su Žemės ūkio rūmų, ES, Europos pieno tarybos simbolika. Mūsų ūkininkai reikalavo, kad pienas iš jų būtų superkamas po 30 euro centų už kilogramą (toks yra ES vidurkis). Dabar Lietuvos pieno gamintojams mokama kelis kartus mažiau, be to, mūsų ūkininkai gauna ir pačias mažiausias Bendrijoje tiesiogines išmokas – 144 Eur/ha.

Pienas jau nebe baltas ŽŪR pirmininkas A. Stančikas vakar vylėsi, kad ES žemės ūkio ministrai nedelsdami padės merdėjančiam ES pieno sektoriui. Piketavę vokiečių pienininkai „Ūkininko patarėjui“ nevilties apimti sakė, kad ES pienas jau nebe baltas, bet nudažytas gamintojų prakaito ir kraujo spalva – kaina maža, gamybos išlaidos didžiulės. Lietuvos žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė net ašarą nubraukė, pamačiusi, koks didelis lietuvių ūkininkų būrys atvyko jai padėti. Piketuotojų minioje sklandė kalbos, kad ES žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaras airis Philas Hoganas, rugpjūčio 24 d. gana palankiai išklausęs Lietuvos premjero Algirdo Butkevičiaus prašymą skirti 32 mln. Eur paramą Lietuvos pieno gamintojams, susirgo, todėl negalėjo susitikti su ES žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos nariais.

Belgiškas santūrumas išgaravo Briuselio policininkai iš pradžių laikėsi „ramiai kaip belgai“, tačiau vėliau jų santūrumas išnyko be pėdsakų. Policija paleido į protestuotojus vandens čiurkšles. Ir „Ūkininko patarėjo“ korespondentė peršlapo iki paskutinio siūlelio. Atsakydami protestuotojai (daugiausia vokiečiai) lupo grindinio plyteles ir mėtė į tvarkos saugotojus. ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryba vakar taip pat šiek tiek dėmesio skyrė afrikiniam kiaulių marui, nuo kurio ypač kenčia Baltijos šalys, ir vasaros sausrai, išdžiovinusiai Lenkijos, Rumunijos laukus. Ministrė V. Baltraitienė į Vilnių grįžta šiandien.

Informacija: www.ukininkopatarejas.lt