Protestas: ant prancūzų ūkininkų tąsomo karsto – mūsiškių žvakės

image„Baisus chaosas, kurį kėlė, ko gero, per 2000 iš visos Europos suvažiavusių žemdirbių. Čia jų buvo minios, atsivariusių ir  traktorius, ir sunkvežimius, kad tik sukeltų kuo didesnį triukšmą. Prancūzai net atsigabeno karstą – žemės ūkio mirties simbolį“,  – sakė jaunasis ūkininkas Vytautas Buivydas – vienas iš tų protesto dalyvių, kurie, pasiekę Briuselį, reikalavimų vėrinį išskleidė tiesiai po Europos Komisijos langais.

Pirmadienį, rugsėjo 7-ąją Briuselyje (Belgijoje) posėdžiavo ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryba. Ji svarstė padėtį ES pieno rinkoje.

Šumano aikštėje prie Europos Parlamento protestą rengė pieno gamintojai iš įvairių Europos valstybių. Juos į būrį sukvietė  ES žemdirbius ir kooperatyvus vienijanti organizacija “Copa-Cogeca“. Kartu su jais protestavo ir apie 50 ūkininkų iš Lietuvos.

“Prancūzai nešioja po aikštę karstą. O šis simbolis rėkte rėkia, kad ūkininkų laukia galas, jei žmonės, dirbantys Europos Parlamente, nesiims priemonių jiems pagelbėti“, – rytą, prasidėjus protesto akcijai, kalbėjo V.Buivydas.

- Vakarų Europos ūkininkams už pieną mokama geriau, nei lietuviams ar latviams. O kuo nepatenkinti prancūzai?  - per protesto akciją paklausėme V.Buivydo.

– Iš tikrųjų visoje Europoje įtampos – į valias. Pieno kainos visose šalyse – daug mažesnės, nei būta iki embargo ir dar anksčiau. Pieno ūkiai pasiekė dugną.

Lietuvos specifika – šiek tiek kitokia savikaina. Bet ir Prancūzijos, ir Vokietijos, ir kitų ES didžiųjų šalių ūkininkai protestuoja ne dėl to, kad jiems – gerai, bet dėl to, kad atkreiptų dėmesį į savo sunkumus.

Jei Europos Parlamentas nesiims priemonių – neišties pagalbos rankos, ūkiai bus pasmerkti žlugti.

- Ar protestuoja tik pieno ūkių atstovai?

– Sunku čia ir supaisyti, nes į Briuselį suvažiavo begalės ūkio šakų asociacijų atstovai. Vėliavų – miškas, didžiulis chaosas. Vieni drasko iškamšas, kiti – mačiau – lieja srutas. Treti muša būgnus, ketvirti – šoka ir dainuoja. Tačiau tikslas visų yra vienas – atkreipti dėmesį.

- O ką sumanę yra lietuviai?

– Mes buvome susibėgę su prancūzais: peržegnojome karstą. Buvome atsivežę žvakučių iš Lietuvos, tai ir jas uždegėme ant to karsto.

Kita vertus, sunku čia vienus nuo kitų atskirti. Traktoriai užblokavo pravažiavimą – užkišo gatves, policijos – minios. Visas Briuselio centras yra užkištas, eismas – sustabdytas.

Protestuoja ne tik pienininkai

Pasak Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininko Andrejaus Stančiko, mūsų šalies ūkininkai, pasiekę Briuselį, sekmadienį susitiko ir su eurokomisaru Vyteniu Andriukaičiu, o pirmadienio rytą, prieš tarybos posėdį, dar kartą padėtį aptarė ir su ministre Virginija Baltraitiene.

„Vargu, ar šiandien, pirmadienį, kas nors iš ES valdžios besusitiks su ūkininkais.   Nes mūsų protestas -  tai savotiškas užnugaris vykstančiam žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiui.  Tokia minia ūkininkų, sugužėjusių į Briuselį, vis dėlto negali likti nepastebėta. Tikimės, kad  tai paskatins valdžią greičiau priimti mums visiems palankių sprendimų, ypač – pieno sektoriuje“, – sakė A.Stančikas.

Apkarto ir kiaulių maras

Anot ūkininkų atstovų, lietuviams seniai apkarto ir afrikinis kiaulių  maras.

Šiuo metu Briuselyje esantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Jonas Milius užsiminė ir apie tai, kad kol kas didžiosios Europos valstybės tėra stebėtojos.

Nes Europos Komisija nepriima jokių realių sprendimų, net dėl to, kad būtų pradėta kurti ir gaminti nuo užkrato sauganti vakcina nepajudino nė piršto.

O realiai visus sunkumus, kuriuos sukėlė ši liga, tenka įveikti savo jėgomis valstybėms, kuriose maras plinta – Lietuvai, Latvijai, Estijai  bei Lenkijai.

Embargo atgarsis  

Rusijos embargo prispaustą pieno sektorių šiuo metu tebedrasko nuostoliai, kurie labiausiai smaugia pieno ūkius - ir smulkiuosius, ir stambiuosius. Todėl ir ūkininkai reikalauja, kad ES sukurtų paramos schemą, kurios laikantis būtų padengti patiriami nuostoliai.

Šiemet birželį ES panaikino pieno kvotas, tad primelžiamo pieno kiekis ES šalyse neberibojamas. Už tai, kad valstybės viršydavo kvotas, pavyzdžiui, Lenkija, jos mokėjo baudas. Tad vienas iš ūkininkų siūlymų – jas išdalinti kaip paramą.

Ministrė susitiko su ūkininkais

Su ūkininkais susitikusi ministrę V.Baltraitienė sakė, kad šioje situacijoje būtina išlikti vieningiems ir kartu surasti išeitį iš  sunkios padėties.

Per Briuselyje vykstančią  neeilinę žemės ūkio ministrų tarybą turėtų būti pristatytas paramos planas pieno sektoriui.

Lietuva prašo bent 32 mln. eurų paramos, skaičiuojama, kad tokios sumos reikėtų, norint kompensuoti ūkininkų patirtus nuostolius už aštuonis mėnesius.

Informacija: www.lrytas.lt