Ar maištaujančiam ES žemės ūkio sektoriui pakaks 500 mln. eurų ?

2015-09-07_Agriculteurs_KBN-2-620x4132015 m. rugsėjo 7 d., dar neišsisklaidžius tūkstantinių žemdirbių protestų dūmams, žemės ūkio ir žuvininkystės sudėties Europos Sąjungos Taryba sprendė paramos sektoriui klausimus. Europos Komisija posėdžio metu pasiūlė 500 mln. EUR vertės priemonių paketą situacijai visose šalyse stabilizuoti. Šie pinigai turėtų stabilizuoti rinką ir subalansuoti žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinę. Taip pat bus skirta papildoma tikslinė parama pieno gamintojams visose valstybėse narėse.

Komisijos siūlomas paramos paketas skirtas keliems pagrindiniams tikslams pasiekti. Tam, kad ūkininkams būtų užtikrinamas pinigų srautų judėjimas, siūloma tikslinė parama pieno sektoriui, ypač toms šalims, kur krizė smogė skaudžiausiai. Ši parama – viena svarbiausių siūlomų priemonių. Komisija žada artimiausiu laiku pristatyti paramos paskirstymo visoms 28 šalims principus. Siūloma paankstinti tiesioginių išmokų mokėjimą – iki 70 proc. voko būtų galima išmokėti iki spalio 16 d. Taip pat siūloma paankstinti Kaimo plėtros programų lėšų išmokėjimą. Be to, Komisija, drauge su Europos investicijų banku, siekia sukurti finansinius instrumentus, kuriuose paskolų išmokėjimo schemos būtų susietos su kainų tendencijomis.

Kitas pagrindinis tikslas – paklausos skatinimas ir pasiūlos mažinimas. Tam siūloma išplėsti dabartinę privataus sandėliavimo schemą ir viešųjų intervencijų laikotarpį sviestui ir lieso pieno milteliams. Taip pat ruošiama nauja sandėliavimo schema kiaulienos produktams, bus skirta lėšų reklamos kampanijoms ir naujų rinkų paieškai. Siekiant užtikrinti pieno rinkos skaidrumą, numatoma stiprinti Pieno rinkos stebėjimo centrą. Vienas iš krizės sprendimo būdų – dvišaliai prekybos susitarimai su Balkanais, Centrinės Amerikos šalimis, Pietų Korėja, Maroku, Peru, Gruzija, Ukraina, Kanada, Vietnamu, JAV ir Japonija, atversiantys naujas rinkas ir netarifinių barjerų mažinimas.

Trečias paramos paketo tikslas – pasiūlos grandinės stiprinimas. Siūloma kurti aukšto lygio ekspertų darbo grupę, kuri užsiims kreditų ūkininkams ir finansinių rizikų mažinimo mechanizmų klausimais. Bus įvertintas Pieno sektoriaus teisės aktų paketas, ir skatinamas platesnis kai kurių priemonių panaudojimas. Numatoma organizuoti susitikimus, skirtus aptarti nesąžiningas praktikas pasiūlos grandinėje.

Ketvirtas Komisijos tikslas – sustiprinti ryšius tarp žemės ūkio ir plačiosios visuomenės. Tam siūloma daugiau dėmesio kreipti į pažeidžiamiausių grupių narius – pvz., atsižvelgti į dabartinę pabėgėlių krizę ir užtikrinti maisto jiems tiekimą, pvz. per pieno produktų skirstymą. Taip pat siūloma išplėsti pieno ir vaisių mokykloms programas.

Be šių Europinių programų, taip pat siūloma, kad veiksmų privalo būti imamasi ir nacionaliniu lygmeniu.

Viena protesto organizatorių, Copa-Cogeca organizacija, reaguodama į šiuos Komisijos pasiūlymus, teigė, jog šio paramos paketo neužteks esamai situacijai pagerinti. “Ūkininkų situacija yra ypač prasta, ir aišku, jog šis 500 milijonų paketas nė iš tolo nepadengs vienos pagrindinių eksporto rinkų – Rusijos – praradimų, kurie kasmet atneša 5.5 milijardo EUR nuostolius. ES žemdirbiai moka už tarptautinės politikos sprendimus – produkcijos kainos nebepadengia gamybos kaštų. Šiame paramos pakete yra teigiamų poslinkių, tačiau mūsų lūkesčių jis nepatenkina. Ypač pieno sektoriuje, teigiamai vertiname tai, kad dalis pieno kvotos viršijimo mokesčio, sudariusio 900 milijonų EUR, grįš į sektorių, tačiau turėtų būti sugrąžintos visos šios lėšos. Kiaulienos sektoriuje pritariame privataus sandėliavimo schemos taikymui, tačiau reikia užtikrinti aukštesnį kompensacijų lygį.” – teigiama Copa-Cogeca pranešime spaudai.

Galutinis sprendimas dėl šio Komisijos pasiūlymo bus priimtas per kelias savaites.

Žemės ūkio rūmų informacija