Kviečiame susipažinti su taisyklių projektu

Šiais metais paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ bus renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d.
Žemės ūkio ministerija gegužės 23 d. paskelbė šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklių, numatomų taikyti artėjančiam paraiškų rinkimui, projektą. Su projektu galite susipažinti https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9c47d6d17d2011e98a8298567570d639.
Pastabos taisyklių projektui teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad NMA teikia konsultacijas tik pagal patvirtintas taisykles.