Jaunieji ūkininkai: siekiant palengvinti jų galimybes gauti finansavimą, skiriama 1 mlrd. EUR

image_galleryBriuselis, 2019 m. balandžio 29 d. Europos Komisijos – pranešimas spaudai Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų bankas (EIB) paskelbė apie 1 mlrd. EUR vertės konkrečiai jauniesiems ūkininkams skirtą paskolų paketą. 2017 m. bankai atmetė 27 proc. ES jaunųjų ūkininkų pateiktų paskolų paraiškų, tuo tarpu kitos kategorijos ūkininkų – tik 9 %. 1 mlrd. EUR vertės paskolų paketu, apie kurį šiandien paskelbė už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas ir EIB pirmininko pavaduotojas Andrew McDowellas, siekiama palengvinti galimybes ES ūkininkams, visų pirma jauniesiems ūkininkams, gauti finansavimą. Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Jaunimui, siekiančiam tapti ūkininkais, galimybė gauti finansavimą yra esminis dalykas, tačiau pernelyg dažnai tai tampa kliūtimi. Jaunesni kaip 40 metų ūkininkai sudaro 11 proc. Europos ūkininkų, todėl jaunųjų ūkininkų žemės ūkio sektoriuje rėmimas yra Europos Komisijos ir bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. prioritetas. Džiaugiuosi matydamas, kad buvo imtasi šios naujos iniciatyvos ir kad ji yra vykdoma.“ Už žemės ūkį ir bioekonomiką atsakingas EIB pirmininko pavaduotojas Andrew McDowellas pareiškė: „Žemės ūkio sektorius yra ES ekonomikos pagrindas, kuris turi atlikti pagrindinį vaidmenį ne tik gaminant sveiką maistą, bet ir kovojant su klimato kaita bei išsaugant aplinką. Ši nauja iniciatyva padės EIB užtikrinti sektoriaus ateitį ir panaikinti svarbią spragą rinkoje – galimybių gauti finansavimą ūkininkams, visų pirma naujosios kartos ūkininkams, nebuvimą. Šia paskolų programa taip pat bus remiamas žemės ūkio ir (arba) bioekonomikos sektoriaus augimas ir konkurencingumas išsaugant ir sukuriant užimtumą kaimo ir pakrantės regionuose.“ Programą valstybės narės lygmeniu valdys bankai ir išperkamosios nuomos bendrovės, vykdančios veiklą visoje ES. Dalyvaujantys bankai turėtų prisidėti tokia pat suma, kaip ir EIB, ir taip surinkti bendrą 2 mlrd. EUR sumą, o prioritetas turėtų būti teikiamas jauniesiems ūkininkams. Programa padės ištaisyti daugelį dabartinių trūkumų, su kuriais susiduria ūkininkai: – palūkanų normos bus mažesnės; – paskolos grąžinimo atidėjimas bus ilgesnis (iki 5 metų); – visos paskolos grąžinimo laikotarpis bus ilgesnis (iki 15 metų); atsižvelgiant į sąlygas, bus sudarytos lankstesnės galimybės reaguoti į kainų svyravimą žemės ūkio sektoriuje – taip bus siekiama užtikrinti, kad ūkininkai galėtų grąžinti paskolas sunkiais laikotarpiais (pavyzdžiui, bus suteikiamos paskolos grąžinimo „atostogos“, per kurias ūkininkai paskolos grąžinimo įmokų galės nemokėti kelis mėnesius). – Netrukus pagal šią programą dvi 275 mln. EUR vertės paskolos bandomosiomis sąlygomis bus skirtos Prancūzijoje. Jos yra konkrečiai orientuotos į jaunuosius ūkininkus ir klimato kaitos švelninimo veiksmus. Pagrindiniai faktai Ši nauja paskolų programa yra dalis Europos Komisijos ir EIB bendrai vykdomos „Jaunųjų ūkininkų iniciatyvos“, kuria siekiama apjungti esamą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramą ir EIB finansines priemones bei žinias. Tai ne tik paskolų paketas, bet ir nuolatinė galimybė jauniesiems ūkininkams ir startuoliams naudotis EŽŪFKP dotacijomis, kurios gali būti panaudojamos palūkanų subsidijoms arba su finansinėmis priemonėmis derinamai techninei pagalbai. Be to, EIB ir Europos investicijų fondas siūlo teikti konsultavimo ir dalijimosi patirtimi paslaugas vadovaujančiosioms institucijoms.

 

Inf. file:///C:/Users/Asus/Downloads/IP-19-2294_LT.pdf