Kviečiame susipažinti su taisyklių pakeitimo projektu

Šiais metais ūkininkai paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ gali teikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d.
Žemės ūkio ministerija gegužės 24 d. paskelbė šios priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą, su kuriuo galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fca28fe07ddc11e98a8298567570d639
Pastabos taisyklių projektui teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad NMA teikia konsultacijas tik pagal patvirtintas taisykles.