„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. . .”

igu2xk3307“Mes nusipelnėme teisės ūkininkauti savo šalyje“. Tokiu šūkiu jaunieji Lietuvos ūkininkai ir žemdirbiškų specialybių studentai šiandien pradėjo savo piketą Briuselyje. ES valstybių vadovams susirinkus derėtis dėl daugiametės finansinės perspektyvos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų būrys, kurio gausią dalį sudarė Lietuvos jaunimas, išreiškė savo pasipiktinimą dėl nesąžiningos Bendrosios žemės ūkio politikos bei diskriminacijos Baltijos šalių žemdirbių atžvilgiu, kurią pagal dabartinius EK pasiūlymus numatoma tęsti ir naujuoju finansiniu laikotarpiu. Nors dangus piketuotojams negailėjo kritulių, oras nelepino, Lietuvos jaunimas buvo nusiteikęs ryžtingai ir optimistiškai. Pritariant akordeonui, skambėjo lietuviškos dainos, sušalti neleido triukšmingas šokančiųjų ratelis. Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas, stebėdamas linksmai, viltingai nusiteikusius Lietuvos atstovus, pabrėžė: „Šie jauni perspektyvūs žmonės – tai mūsų kaimo, mūsų žemės ūkio sektoriaus ateitis. Skaityti toliau

Jaunuosius Lietuvos ūkininkus sutiko Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

i9zwej3303Vasario 7 d., prieš prasidedant įtemptoms deryboms dėl ateinančio laikotarpio Daugiametės finansinės perspektyvos, gausią Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir studentų delegaciją sutiko Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. Su LR Žemės ūkio rūmų pirmininku A. Stančiku, vicepirmininku S. Dimaičiu bei gausiu Lietuvos ūkininkų būriu susitiko Ambasadorius ypatingiems pavedimams Arūnas Vinciūnas, žemės ūkio atašė Rolandas Taraškevičius. Skaityti toliau

Jaunieji Lietuvos ūkininkai išsakė savo problemas išplėstiniame COPA-COGECA prezidiumo posėdyje

ia2pp43273Šiandien, vasario 7-8 d. įvyksiančio ES Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse, įvyko išplėstinis COPA-COGECA prezidiumo posėdis, kuriame susirinkę Europos Sąjungos žemdirbiškų organizacijų vadovai, vartotojų, perdirbėjų atstovai vienbalsiai pareiškė: ES vadovai privalo priimti sprendimą naujoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje nemažinti žemės ūkiui skiriamos biudžeto dalies. Su LR žemės ūkio rūmų pirmininku Andriejum Stančiku priešakyje, gausi Lietuvos jaunųjų ūkininkų bei žemdirbiškų specialybių studentų delegacija garsiai ir aiškiai pareiškė: mes nebenorime emigruoti iš Tėvynės. Reikalaujame Europos Sąjungos vadovų priimti sprendimą, palankų Baltijos valstybėms, kad mes, jauni žmonės, turėtume perspektyvą dirbti protėvių žemę bei užsitikrinti savo kaip ūkininkų ateitį Lietuvoje. Skaityti toliau

Baltijos šalių žemdirbiai reikalauja nežlugdyti žemės ūkio

12012 m. lapkričio 22 d., Europos Vadovų Tarybos posėdžio metu, Briuselyje vyko Baltijos žemdirbių protesto akcija. Prieš neteisingą Bendrąją žemės ūkio politiką protestavę žemdirbiai pasitiko „Baltijos traktorių“ – seną, sovietinį traktorių, per visą Europą į Briuselį atvažiavusį iš Talino. Po posėdžiaujančios Europos Vadovų Tarybos langais susibūręs šimtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų reikalavo teisingos ir sąžiningos ES Bendrosios žemės ūkio politikos ir priminė apie nelygiavertį Baltijos žemdirbių traktavimą skirstant tiesiogines išmokas.

Skaityti toliau