Vengiantiems kompensacijų už žemę pinigai pervedami notarams

Žemės ūkio ministerija siūlo Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo būtų numatyta tvarka, kaip pinigine kompensacija atlyginti piliečiams už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, taip pat ir tais atvejais,  kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste.

Teikiamo nutarimo projekto tikslas – kad Vyriausybė nustatytų tvarką, pagal kurią institucija, nagrinėjanti piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, piniginę kompensaciją pervestų į notaro depozitinę sąskaitą, jei pilietis, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises už žemę išmokant piniginę kompensaciją, vengia ją priimti. Nutarimo projekte siūloma nuostata, kad piliečiui, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises išmokant piniginę kompensaciją, arba asmeniui, kuriam įstatymų nustatyta tvarka paveldi mirusio piliečio, kuriam priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises, piniginę kompensaciją, vengiančiam ją priimti, Nacionalinė žemės tarnyba šią piniginę kompensaciją perveda į notaro, kurio veiklos teritorijoje yra to asmens gyvenamoji vieta, o kai šių asmenų gyvenamoji vieta yra užsienyje – į notaro, kurio veiklos teritorijoje  yra žemės, miško ir vandens telkinio, už kuriuos atlyginama pinigais, buvimo vieta, depozitinę sąskaitą.

Žemės ūkio ministerijos informacija