Tiesioginių išmokų dalybos: tyla prieš audrą

sieno kupetosRugsėjį užvirs beveik 63 milijonų eurų dalybos – tiek per metus tiesioginių išmokų ūkininkams skiria ES ir valstybė už pirmuosius 30 hektarų. Stambius ūkius turintys ir ypač žemės ūkio paskirties žemę nuomojantys ūkininkai ruošiasi kovai dėl papildomų tiesioginių išmokų už pirmuosius hektarus panaikinimo. Ginantieji smulkiųjų ūkininkų interesus irgi aštrina savo argumentus – reikalauja apskritai neskirti tiesioginių išmokų valdantiems daugiau nei 500 ha dirbamos žemės, jk tiek nuosavos žemės galima turėti pagal dabar galiojančius įstatymus.

Stambesni gaus mažiau

Už pirmuosius kiekvieno deklaruoto žemės ūkio paskirties sklypo 30 ha šįmet bus atrėžta 15 proc. visos tiesioginių išmokų (TI) sumos. Tai yra 62,7 milijono eurų. Taigi, nesudėtingais apytiksliais skaičiavimais, už kiekvieną hektarą daugiausia TI gaus turintieji iki 30 ha – apie 150 eurų. Valdantieji 100 ha gaus vidutiniškai 116 eurų, o valdantieji 500 ha – 105 eurus už hektarą. Taisyklės esmė tokia: kuo ūkis stambesnis, tuo TI už tą patį plotą bus mažesnės.

Taip TI bus skaičiuojamos už 2015-uosius, tačiau Europos Komisija suteikė kiekvienai valstybei teisę kasmet keisti TI apskaičiavimo tvarką, žinoma, neviršijant paskirtos bendros sumos. Kai kurios žemdirbių organizacijos šia galimybe ir ketina pasinaudoti. Tiesą sakant, jau pernai, kai dabartinė tvarka buvo priimta, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Jonas Talmantas žadėjo imtis visų teisinių priemonių minėtai tvarkai pakeisti.

Pajautė pasekmes

Pasak Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininko Aušrio Macijausko, pernai nutiko taip, kaip kartais nutinka siekiant gerų tikslų: „Čia tas atvejis, kai sakoma, jog kartais gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Manau, kad Vyriausybei nepavyko pasiekti numatyto tikslo. Tarkime, smulkus ūkis gaus papildomai 800 eurų. Ką už tiek pinigų nupirkti?“

Ne paslaptis, kad LGAA vienija gama stambius ir stiprius ūkius, taigi jų interesai akivaizdūs. Pakalbinkime Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininką Andriejų Stančiką, juk ši struktūra turėų ginti visų žemdirbių interesus – tiek stambiųjų, tiek smulkiųjų.

„Apskaičiuokite ir man įrodykite, kad gaudami didesnes TI smulkieji ūkiai sugebėtų plėstis. Aš manau, kad didesnes TI smulkieji ūkininkai paprasčiausiai pravalgys. Be to, kuo didesnės išmokos, tuo didesnė ir žemės nuomos kaina. Svarbiausia, kad dėl šios priežastieslabiausiai nukenčia būtent smulkieji ūkininkai. Juk jie dniausiai neturi daug savo žemės, todėl patys nuomoja 10-20 ha“. – padarė išvadą ŽŪR vadovas,

Be to, anot A. Stančiko, padaugėjo atvejų, kai žemės savininkai deklaruoja visą turimą žemės plotą, pasiima visas TI, gali nusipirkti pigiau žymėtuosius degalus, o kitos išeities neturinčiam ūkininkui leidžia tik žemę įdirbti.

Neabejoja išmokų nauda

Visi žino, kad smulkiųjų ūkininkų interesus gina Lietuvos šemos ūkininkų sąjunga (LŠŪS), nors šios organizacijos pavadinimas yra labai abstraktus, juk dažnai šeimo ūkis yra ir 300 ha dydžio. LŠŪS vadovas Vidas Juodsnukis neabejoja dėl papildomos paramos už pirmuosius hektarus naudą: „Pritariu LŪS, LGAA ir ŽŪR vadovams – smulkieji ūkiai, naudodamiesi tik TI, negalėtų konkuruoti ir plėsti ūkių, todėl ir raginu minėtų organizacijų vadovus sekti, kad paramą smulkiesiems ūkiams būtų kur kas didesnė, nei yra dabar.“

Deje, šiuo metu smulkieji ūkininkai pagal kaimo plėtros programas paramą gali gauti tik teoriškai. Tai pripažįsta ir A. Macijauskas: „Pavyzdžiui, valdų modernizavimo programa turi teorinių galimybių pasinaudoti ir smulkieji ūkininkai, tačiau iš tikrųjų ja gali bandyti pasinaudoti tik užnugarį turintys stambaus ūkininko sūnūs ar dukros.“

V. Juodsnukis kerta ir ŽŪR pirmininkui: „Ar teisingai supratau – stambieji ūkininkai norėtų, kad žemės savininkai jiems pusvelčiui nuomotų savo žemę? O gal ponai norėtų nieko nemokėti? Žemės nuosavybė yra šventa, ir tik savininkas turi teisę nuomoti už tiek, kiek nori. Netinka kaina? Tai nenuomokite, niekas neprivers.“

 

Informacija: 2015 m. rugpjūčio 19 d. „Valstiečių laikraštis“ Nr. 67 (9499), žurnalistas Albinas Čaplikas