Pieno gamintojus pasiekė parama

IMG_4365Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, jog š. m. rugsėjo 10-11 d. pieno gamintojus pasiekė 17,805 mln. eurų pereinamojo laikotarpio valstybės parama už pieną.
Paramą pieno gamintojams NMA išmoka paramą pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktus duomenis apie kiekvienam gamintojui išmokėtiną paramą.
Primename, jog parama mokama už 2006–2007 kvotos metais į rinką patiekto pieno toną, šios paramos dydis –  15,98 Eur už toną.
Kitą savaitę bus išmokėtas paramos likutis tiems paramos gavėjams, kurių duomenis reikėjo tikslinti.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija