Kairių aplinkkelis – iš ūkininkų kišenės?

image (34)Šiaulių rajono Kairių, Žadžiūnų, Eimučių bendruomenės, dvi žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) „Agrowill Žadžiūnai” ir „Agrowill Eimučiai”, bei Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) prieštarauja valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 18 Šiaulių aplinkkelis (šiaurės- rytų krypties) tiesimui. Susipažinę su aplinkkelio tiesimo specialiuoju planu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentais, jie stojo į kovą: į keturis lapus surašė savo pretenzijas, pastabas ir jas nusiuntė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, UAB „Kelprojektas” Šiaulių padaliniui ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai. Skundą pasirašė 101 gyventojas. Kairių seniūnijos žmonėms neramu, kad nutiesus aplinkkelį, kuriuo vyks intensyvus eismas (prognozuojama, kad 2035 m. čia per parą pravažiuos apie 4484-5596 automobiliai), padidės oro tarša ir triukšmas. Tai turės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai.

Tačiau planavimo organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – nusprendė, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Be to, aplinkkelį tiesti numatyta per derlingus ūkininkų laukus, kai už kelių šimtų metrų, netoli nebeveikiančio Kairių sąvartyno, yra menkavertės valstybinės žemės.

Neteks dalies derlingos žemės

Kova dėl būsimojo aplinkkelio įsisiūbuoja, žmonės ryžtingai  stoja ginti teisėtų savo interesų. Kairių seniūnijoje į skubų pasitarimą susirinko Žadžiūnų, Eimučių, Kairių bendruomenių pirmininkai, keletas ūkininkų, atvyko ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai” ir „Agrowill Eimučiai” valdybų pirmininkas, LJŪJS vicepirmininkas Vytautas Buivydas. Pakeitęs savo dienotvarkę atskubėjo žmonių išrinktas Šiaulių r. meras Antanas Bezaras bei Šiaulių r. savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rukienė.

Kairių seniūnijos ūkininkai susirinkime šviesiai tiesiai rėžė: „Su mumis dėl visuomenės poreikiams paimamos žemės niekas nesikalbėjo, nebuvo jokių derybų, projektuotojai visagaliai – ką nori, tą ir braižo, kažkas už mus viską nusprendžia, patys nustato, kokia dirbamosios žemės kaina.” Parengtas valstybinės reikšmės magistralio kelio A 18 Šiaulių aplinkkelio specialusis planas pažeidžia žemių savininkų interesus, todėl žmonės yra nepatenkinti ir reiškia protestą. Pagaliau bus pažeisti visų Kairių seniūnijos gyventojų interesai, nes iš miestelio nebus išvažiavimo į aplinkkelį, todėl teks važiuoti aplinkui dar apie 5-6 km. Vyraujantis vakarų  vėjas neš teršalus, padidės triukšmas. Daug kas bėgo iš Šiaulių ir Kairiuose nusipirko namus, kad galėtų gyventi gamtos prieglobstyje. Baugu, kad tas gamtos prieglobstis taps taršos ir didelio triukšmo objektu. Be to, daug kas įsigiję žemės sklypus individualių namų statybai. Aplinkkelis griauna žmonių planus ir ramaus gyvenimo viltis.

Susirinkime kalbėta, kad susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais ir pateikti skundus gyventojai galėjo iki rugpjūčio 17 d. Beje, žmonės apie tą planą neturėjo išsamesnės informacijos. Susirinkimas su gyventojais buvo surengtas būtent tada, kai buvo paskutinė diena skundams ir pretenzijoms priimti.

Ūkininkas Vytautas Kazlauskas pasakojo, kad jis iš plano rengėjų – UAB „Kelprojektas” Šiaulių padalinio – gavo du laiškus: viename buvo išdėstyta, kad apsauginei zonai bus paimti 25 arai jo žemės, o jau antrame laiške, kurį gavo rugpjūčio 17 d., buvo nurodyta, kad paims 32 arus.

O susitikimas su projektuotojais įvyko kitą dieną – rugpjūčio 18 d. V. Kazlauskas projektuotojų paprašęs popieriaus lapo pretenzijoms išdėstyti. Viską ten išklojo, dabar lauks, ar į tuos pageidavimus bus atsižvelgta. „Tokie reikaliukai, norėjau ekologiškai ūkininkauti, dabar jau negalėsiu, aplinkui bus daug teršalų. Negalėsi net ir obelaitės pasodinti, mat užstos eismui. Apsauginei zonai žemė neišperkama, paimama visuomenės poreikiams, kaip sakoma, ūkininkui už tai – špyga taukuota”, – apmaudą liejo V. Kazlauskas.

Atsiras daug nepatogumų

Ūkininkas, Algirdas Juras piktinosi, kad jo 27 ha sklypas bus padalytas į dvi dalis. Jis retoriškai klausė, kaip reikės kombainais nuvažiuoti į kitapus aplinkkelio esantį sklypą, mat magistraliniu keliu teks dardėti keletą kilometrų pro Ginkūnų žiedą. A. Juras sakė: „Prie dirbamos žemės nebus privažiavimo, nors ji – tik už 200 metrų, bet teks važiuoti aplinkui keletą kilometrų. Iš 27 ha neteksiu 9 ha – 4,5 ha bus paimti keliui, o 4,5 ha – apsauginei zonai. Mums projektuotojai anksčiau nieko neaiškino, paskutinę dieną (rugpjūčio 17 d.) prakalbo. Kas man atlygins moralinę ir turtinę žalą? Man pasakė, kad už 1 ha mokės 15 tūkst. Lt (iš anksto buvo litais paskaičiuota). Pasijuokimas tokia kaina, esame netoli Šiaulių miesto, galima keisti žemės paskirtį ir pardavinėti sklypus namų statybai, o man žadėjo mokėti tik 15 tūkst. Lt/ha.”

Kitas ūkininkas Adolis Kruopis skundėsi, kad aplinkkelis jam padarys daug nuostolių: iš trijų žemės plotų jo laukai bus padalyti į šešias dalis, bus nepatogu, nes iš vieno sklypo į kitą turės papildomai važiuoti apie 5-6 km. Ir laiką gaišti reikės, ir kurą deginti, technika nuo tokių „vojažų” greičiau sugenda. Bertuižių kaimo ūkininkas, gražiausios rajono sodybos šeimininkas Stasys Balčiūnas viso kaimo gyventojų vardu kalbėjo, kad kelias į Kairius bus dvigubai ilgesnis, pirma reikės važiuoti iki Aleksandrijos, ten apsisukti ir tik tada Kairių link. Už ką žmonėsms tokie nepatogumai ir apribojimai?” – klausė S. Balčiūnas. Netoli projektuojamo aplinkkelio yra ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai” deklaruotas ekologinis laukas, kurį įsipareigojo dirbti penkerius metus. Projektuojamas kelias sumažins deklaruotąjį plotą. Bendrovei tai gali kainuoti labai daug – gali netekti paramos.

Gyventojai paprašė, kad kelininkai su jais surengtų dar vieną susirinkimą, į kurį jie ateis karingai nusiteikę ir stos ginti savo teisėtų reikalavimų.

Gyventojai turi pasiūlymą

Kairių seniūnijos gyventojai sakė, kad vieningai spręs jiems rūpimas problemas. Jie jau projektuotojams pateikė pasiūlymą: vietoj numatyto viaduko įrengti apvažiavimo žiedą, tai bus patogiau visiems eismo dalyviams, kelią galima bet kuria linkme nukreipti, o aplinkkelį tikslinga įrengti arčiau nebeveikiančio Kairių sąvartyno, šalia yra valstybinės menkavertės žemės. Jeigu kelininkai išgirs tokį siūlymą, tada bus išspręsta daug problemų, iš ūkininkų nebereikėtų paimti derlingos žemės, aplinkkelis būtų toliau nuo Kairių gyvenvietės.

Kalbėjusieji atvirai pareiškė tokią nuomonę: kas gali paneigti, kad projektuojamas kelias nėra naudingas UAB „Šiaulių plentas“, tada bendrovei prie turimos asfalto bazės būtų patogus privažiavimas, o dabar turi važiuoti aplinkui, kol patenka į asfalto bazę. O gal UAB „Šiaulių plentas“ interesai yra svarbesni už visos Kairių seniūnijos gyventojų interesus?

Žmonės baugina, kad jie turės kvėpuoti užterštu oru, todėl pageidauja, kad aplinkkelis būtų apželdintas medžiais, krūmais ar žydinčia žoline danga. Be to, ir triukšmas padidės, todėl nustačius trukšmo normų viršijimą, būtina numatyti, kad gyventojams būtų pakeisti langai, turi būti įrengtos akustinės sienelės, įrengtos tvoros, supilti pylimai želdiniams ir kt. Susirinkusieji piktinosi, kodėl specialiojo plano organizatorius įsakymu priimtas sprendimas, kad strateginis pasekmių aplinnkai vertinimas nebus atliekamas. Ūkininkai kartojo svarbią tiesą: nuosavybė – viena pagrindinių žmogaus teisių, todėl žemės savininkams ir kitiems naudotojams turi būti atlyginama už visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą bei jame esančių sodinių, negauto derliaus bei kitus nuostolius, patirtus dėl tiesiamo aplinkkelio.

Šiaulių r. meras A. Bezaras, įdėmiai klausęsis Kairių seniūnijos gyventojų pagrįstų priekaištų kelininkams, išreiškė viltį, kad projektuotojai atsižvelgs į žmonių pageidavimus. Mero svarus argumentas – negalima gyventojams bloginti sąlygų. „Mes suprantame aplinkkelio reikalingumą, todėl tikime, kad projektuotojai ir Lietuvos automobilių ir kelių direkcija ras optimalų sprendimą, kad visiems būtų kuo geriau. Rugsėjo 10-ąją vyksiu į Vilnių, tikiuosi susitikti su Kelių direkcijos vadovais ir aptarti kairiškiams rūpimus ir labai aktualius klausimus“, – sakė žmonių išrinktas rajono vadovas.

 

Informacija: 2015 m. rugsėjo 1 d. „Ūkininko patarėjas” Nr. 103 (3361), Aldona Sireikienė