Nustatytas tręšimo mėšlu/srutomis 2015 m. terminas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. D1-823/3D-844 nustatytas laukų tręšimo mėšlu ir (ar) srutomis terminas 2015-tais metais – mėšlu ir (ar) srutomis galima tręšti laukus iki 2015 m. gruodžio 1 d. Įsakymo nuorodą rasite paspaudę –> čia