Dėl Kairių aplinkkelio daugėja aistrų

image (8)„Ūkininko patarėjas“ šių metų rugsėjo 1 d. (Nr. 103) publikacijoje „Kairių aplinkkelis – iš ūkininkų kišenės?“ rašė, kad Šiaulių rajono Kairių, Žadžiūnų, Eimučių bendruomenės, žemės ūkio bendrovės (ŽŪB) „Agrowill Žadžiūnai“ ir „Agrowill Eimučiai“ bei Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga prieštarauja valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimui. Žmonės stojo  į kovą, mat aplinkkelis numatytas tiesti per derlingus ūkininkų laukus, kai visai netoli, šalia nebeveikiančio Kairių sąvartyno, yra menkavertės valstybinės žemės. Projektui įgyvendinti visuomenės poreikiams reikės paimti 73 ha privačios žemės. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Darbams vykdyti lėšų skirs Automobilių kelių direkcija iš Automobilių kelių plėtros programos.

Praėjusią savaitę į protesto susirinkimą dėl būsimojo aplinkkelio vėl rinkosi visų trijų kaimo bendruomenių atstovai, dalyvavo minėtų žemės ūkio bendrovių valdybos pirmininkas Vytautas Buivydas. Su gyventojais susitikti atvyko specialiojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Šiaulių padalinio keli darbuotojai ir projekto vadovė Nijolė Apulskienė, Automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direktorius Piotras Bakanovas, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, Ginkūnų seniūnijos atstovai, ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ valdybos pirmininkas Arūnas Grubliauskis bei kiti valdininkai ir pareigūnai.

Gyventojai dėstė svarbius argumentus

Į Kairių seniūnijos salę susirinkę trijų bendruomenių ir trijų žemės ūkio bendrovių – Ginkūnų, Žadžiūnų ir Eimučių – atstovai buvo nusiteikę audringam pokalbiui. Gyventojai įsitikinę, kad nutiesus aplinkkelį pablogės jų gyvenimo sąlygos. Planuojamas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18Šiaulių aplinkkelis (šiaurės-rytų krypties) bus tiesiamas Ginkūnų, Kairių ir Šiaulių kaimiškųjų seniūnijų ribose.

Gyventojai dėl to aplinkkelio yra nepatenkinti, renkami parašai, peticiją jau pasirašė daugiau negu penki šimtai gyventojų. Žmonėms nerimą kelia tai, kad nutiesus aplinkkelį padaugės mašinų,, bus didesnis triukšmas, padidės ir oro tarša. Susirinkimo dalyviai nebuvo nusiteikę klausytis projekto vadovės N. Apulskienės aiškinimų apie specialųjį planą.

Kalbėta ir po vieną, ir po du, ir choru

Nuomonių daug, jos visos svarbios, emocijos momentais liejosi per kraštus. Žmonės norėjo žinoti, ar aplinkkelio tiesimo specialusis planas neprieštarauja pagrindiniams su darnia transporto plėtra ir klimato kaita susijusiems strateginiams dokumentams. Specialiajame plane nėra numatytas tiesioginis išvažiavimas iš Kairių miestelio į aplinkkelį. Kaip kairiškiams ir aplinkinių kaimų gyventojams patekti į tą aplinkkelį, juk jie ne paukščiai, neskraido ore, reikia saugiai judėti šia žeme, – replikavo susirinkusieji. Jei norėsi patekti į aplinkkelį, turėsi papildomai nuvažiuoti dar apie 4 km. Be to, sudėtingesnis susisiekimas bus ir su kitomis vietomis bei ūkio objektais. Kairiuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantys žmonės dirba arba dirbs Šiaulių industriniame parke, važiuoja į Zoknius, veža krovinius, todėl nori, kad susisiekimas būtų patogus, taupytų ir laiką, ir kurą.

Būsimas aplinkkelis gyventojams kelia ne tik daug abejonių, bet ir pasipiktinimą, nes darni transporto sektoriaus plėtra turi užtikrinti švarią ir sveiką aplinką bei gerėjančią gyvenimo kokybę, o dabartinis projektas šių sąlygų neužtikrina. Kairiškiai vyrai, žiūrėdami į specialųjį planą, įvertino, jog geriausia išeitis – įrengti žiedinę arba kitokią sankryžą, tada visiems eismo dalyviams būtų patogiau ir saugiau judėti bet kuria kryptimi.

Didelis priežasčių kamuolys

Žmonėms nebuvo suteikta išsami informacija apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams, nebuvo išaiškinta kompensavimo tvarka ir kiti aktualūs klausimai. Kairių miestelio Vyšnių g. Gyventojas Vytautas Kazlauskas sakė, kad plano rengėjai jam atsiuntė du laiškus su skirtinga informacija. „Pasakykite, kuriuo man tikėti“, – trūkčiojo pečiais V. Kazlauskas. Jis projektuotojams piktai rėžė: „Lipate žmonėms ant galvų, atimsite derlingą žemę, tieskite tą aplinkkelį arčiau buvusio Kairių sąvartyno, ten yra nederlingos valstybinės žemės, bet kažkodėl ten nekišate nosies, norite nuskriausti ūkininkus, atimti iš jų nemažai žemės.“

Gyventojai turėjo savo pastabas pareikši iki rugpjūčio 18 d. Beda ta, kad žmonės nesuprato iškabintų brėžinių, kiti nespėjo įsigilinti, dar kiti per vėlai gavo laiškus apie susitikimą su plano rengėjais. Žmonės trumpai drūtai išrėžė – jiems trūko informacijos, todėl jie nespėjo laiku pareikšti savo pastabų ir siūlymų, todėl dabar reikalauja, kad būtų atsižvelgta į jų nuomonę.

Kairių ir aplinkinių kaimų gyventojai reikalauja, kad atsiskaitant už visuomenės poreikiams paimtą žemę būtų atsižvelgta į rinkos kainą. Jiems apie žemės įkainius projektuotojai nieko nepaaiškino. Buvęs Kairių seniūnas, rajono tarybos narys Vaclovas Motiejūnas išreiškė susirūpinimą, kad gali sumažėti Kairių miestelio patrauklumas, be to, daugelis baiminasi, kad dėl naujojo aplinkkelio gali nuvertėti nekilnojamasis turtas. V. Motiejūno manymu, rajono taryba turės argumentų nederinti parengto specialiojo plano.

Kelias į asfalto bazę – privilegija?

ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ vadovas, rajono tarybos narys Arūnas Grubliauskis kalbėjo, kad projektuotojai paliečia daugelio interesus, todėl reikia aiškumo ir konkretumo: „Kodėl specialusis planas nebuvo svarstomas Ginkūnų seniūnijoje? Plano rengėjai teigia, kad buvo viešą to plano sprendinių ekspozicija seniūnijos patalpose. Taip, pakabinote žemėlapius skelbimų lentoje, ir viskas. Bet žmonės „neskaito“ tų žemėlapių, nesupranta ten esančių brūkšnelių.Pamatė, kad du keliai bus visiškai uždaryti ir pradėjo nerimauti. Drąsiai sakau: reikia stengtis, kad nebūtų žmonėms bloginamos gyvenimo sąlygos. Numatyti sprendiniai negali pabloginti ūkininkavimo sąlygų. Deja, šiandien atsitiko kitaip. Mums to aplinkkelio reikia, bet jo tiesimas nėra ir negali būti žemės nacionalizacija. Būtina pataisyti projektą numatytoms problemoms spręsti.“

Ginkūniškiai teiravosi, kaip reikės žemės ūko technika patekti į dirbamosios žemės lakus ir ganyklas, kai aplinkkelis kirs seniūnijai priklausantį kelią, kuris jungia Ginkūnų, Malavėnų ir Žeimių kaimus. Ar reikės važiuoti ir gyvulius ginti iki žiedinių sanktyžų, esančių kelyje Šiauliai-Pakruojis ar Kairių žiedinės sankryžos? Projektuojamas kelias taip pat kirs ir uždarys seniūnijai priklausantį kelią Malavėnų ir Šapnagių kaimuose.

Žadžiūnų ir Eimučių ŽŪB vadovas, Žadžiūnų bendruomenės pirmininkas Vytautas Buivydas pateikė retorinį klausimą: „O kas gali paneigti, kad projektuotojai neatsižvelgė į UAB „Šiaulių plentas“ interesus? Plane numatytas kelias į asfalto bazę, Jei dabar nori įvažiuoti į asfalto bazę, turi mokėti kelių mokestį. Nutiesus kelią į  tą bazę, „Šiaulių plentui“ bus patogus ir tiesus įvažiavimas, nebereikės mokėti kelių mokesčio. Žinome, kad „Šiaulių plentas“ buvo UAB „Kelprojektas“ akcininkas.“

Iš tikrųjų, kas gali paneigti šią abejonę?

Priekaištas: šou prieš rinkimus?

Automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius į „Ūkininko patarėjo“ klausimą, ar bus atsižvelgta į gyventojų nuomonę ir pageidavimus, paaiškino taip, kad jei jie būtų laiku kreipęsi, projektas būtų papildytas, o dabar jau per vėlu: „Jeigu Automobilių kelių direkcija pati naikintų šią procedūrą, teritorijų planavimo inspekcija mums skirtų baudą, nes jie nerado jokių trūkumų. Mes patys sau ne priešai, negalime panaikinti specialiojo plano. Žmonės nesupranta, kad patiems laiku reikėjo į tas diskusijas įsijungti ir ginti savo teises.Šis susitikimas galbūt surengtas prieš rinkimus, norėjo, kad nuramintume žmones.“

P. Tekoriaus mintims pritarė ir projekto vadovė N. Apulskienė. Ji sakė, kad specialiojo plano procedūrų negalima stabdyti, nes  Teritorijų planavimo inspekcija pateikė teigiamas išvadas. Jei Šiaulių rajono taryba nepritartų planui, turės pasakyti, kuo remiantis taip nusprendė ir kokie buvo pažeidimai. N. Apulskienė mestelėjo tokį klausimą: „O kas prisiims atsakomybę už tai, kas skelbs naują specialųjį planą?“

Po susirinkimo Kairių miestelio gyventojai „ŪP“ sakė, kad juos labai papiktino P. Tekoriaus žodžiai, neva jie susirinko į rinkiminį šou. „Mes jokiai partijai nepriklausome, mes norime, kad tas aplinkkelis nepablogintų mūsų gyvenimo, ir viskas. Ir niekas mūsų neagitavo, niekas mums apie jokius rinkimus nekalbėjo“, – vienas už kitą savo nuomonę reiškė Kairių gyventojai.

Dviejų ŽŪB vadovas, Žadžiūnų bendruomenės pirmininkas V. Buivydas teigė, jog dar nevėlu teikti pasiūlymus ir pastabas, nes dar nepradėtos statybos, tik parengtas specialusis planas, nėra ir techninio projekto: „Žmonės susirinko, išdėstė savo nuomonę, o dabar P. Tekorius drįsta sakyti, neva prieš būsimus rinkimus toks susibūrimas! Absurdas. Gyventojai ir toliau renka parašus, yra nusiteikę ryžtingai, netylėsime, ieškosime teisybės. Dėl naujojo aplinkkelio negali žmonėms pablogėti gyvenimo sąlygos.“

Šiaulių rajono mero pavaduotojas Algis Mačiulis bandė visus nuraminti, sakydamas, kad klausimas rimtas, pasekmės gali būti įvairios, todėl reikia bandyti ieškoti sutarimo.

 

Informacija: „Ūkininko patarėjas“ Nr. 133