Naudotos technikos paramai – vietinės valdžios pančiai

Mūsų šalies ūkininkai naudodamiesi ES parama gali įsigyti tik naują žemės ūkio techniką, tuo tarpu kitų ES šalių žemdirbiai – ir naudotą. Lietuvos ūkininkai tai sužinoję ėmė piktintis. Sako, jie taip pat mieliau rinktųsi įsigyti naudotus, pigesnius, bet vis dar kokybiškus padargus, tačiau už ES lėšas yra priversti pirkti naujus.

Sužinojo atsitiktinai

Yla išlindo iš maišo tada, kai LIetuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) atstovai viešėjo Briuselyje ir su kitų ES šalies žemdirbiais diskutavo apie europinę parama. LIetuvos ūkininkai džiaugėsi, kad Europa apskitai remia ir skatina žemės ūkio plėtrą, tačiau skundėsi, kad su parama gali  įsigyti tik naują techniką. Tautiečiai sielojosi, kad su parama jie įstengia nusipirkti vis vieną ir ne visada geros kokybės naują padargą, kai už tuos pačius pinigus galėtų įsigyti net kelias geros kokybės ir vis dar tinkamas naudoti žemės ūkio mašinas. Diskusijoje tąkart dalyvavę užsienio ūkininkai nesuprato ko lietuvaičiai skundžiasi – juk jie nuo pat ES paramos dalybų pradžios turi teisę patys pasirinkti kokią techniką naudotą ar naują, pirkti. Mat ES skyrusi paramą šaliai ir konkrečiam sektoriui darbą baigia – jos dalybų ir įsisavinimo taisykles nusistato kiekviena šalis individualiai. Taigi Lietuva iš paramos įgyvendinimo taisyklių yra nusimačiusi tik naujos technikos įsigijimą, kai tuo tarpu kitos šalys leidžia ūkininkams apsispręsti patiems.

Kaltina užsiimant korupcija

Tai išgirdę lietuvaičiai buvo apstulbę. Juk visuomet manė, kad tokią remiamą technikos įsigijimo tvarką yra numačiusi Europos valdžia. Pasklidus šiai žiniai, žemdirbių visuomenėje kilo nepasitenkinimas ir pyktis. Ūkininkai kaltino politikus užsiimant korupcija – esą šie programos taisykles yra sukūrę ne dėl ūkininkų, o dėl technikos pardavėjų gerovės.

Politikai tuo tarpu korupcijos šioje vietoje sako neįžvelgiantys. Anot jų, jei LIetuvoje būtų leidžiama įsigyti naudotą žemės ūkio techniką, Lietuva virstų senos technikos kapinynu. Negana to, parama yra skiriama ūkių modernizavimui, todėl leidus žemdirbiams įsigyti naudotus padargus šalies žemės ūkis žemgtų žingsnį atgal, o ne pirmyn. Šie argumentai šalies ūkininkų neįtikino, todėl jie viešai išsakė prašymą ir norą pakeisti ES paramos gavimo ir įsisavinimo taisykles taip , kad jose būtų numatyta galimybę įsigyti ir naudota žemės ūkio technika.

Padėti bando keisti

Kaip galėjo nutikti, kad LIetuvos ūkininkai apie paramos įsisavinimo skirtumus ES šalyse sužinojo tik dabar, LJŪJS vadovas Vytautas Buivydas sako negalintis tiksliai atsakyti. Jo teigimu, sąjunga yra jauna, jos nariai – taip pat. Kiek gali ir kiek įstengia, sajungos nariai visuomet dalyvauja įvairiose diskusijose, susitikimuose, tarptautinėse konferencijose. Vos tik išgirdę apie technikos įsigijimo skirtumus ES šalyse, šia žinia jie iškart pasidalijo su tautiečiais, tačiau kodėl iki šiol šalies ųkininkams tai nebuvo žinoma – lieka mįslė. “Galbūt kai kas ir žinojo, tik jiems tą informaciją nebuvo paranku kelti į vieešumą. Jei, tarkime, esi ūkininkas, o tuo ačiu ir naujos technikos pardavėjas, žinoma, kad tu tylėsi. Juk nenorėsi, kad sumažėtų pirkėjų skaičius”,- samprotavimo LJŪJS vadovas, jaunas ūkininkas Vytautas Buivydas.

Užuot ieškoję kaltu, LJŪJS su vadovu Vytautu Buivydu priešakyje ėmės iniciatyvos keisti susiklosčiusią situaciją.

- Esame išsakę pageidavimą paramos taisykles pakeisti taip, kad ūkininkai galėtų įsigyti ir naudotus padargus. Deje, naudojamės paskutiniu 2016-2020 ES paramos žemės ūkiui paketu, kurio lėšos jau dabar beveik išnaudotos. Darome viską, kad bent likę pinigai būtų panaudoti prasmingai ir ūkininkai pagaliau galėtų patys pasirinkti, ką už juos pirkti. Tikiu, kad dar įmanoma kažką pakeisti, juolab kad sprendimus pakaktų priimti vietos valdžiai, tačiau reikia ūkininkų vienybės ir atkaklumo, – teigė V. Buivydas.

Konkrečių sprendimų kol kas nėra

Valdžia, atrodo, ūkininkų balsą išgirdo, Susisiekus su buvusiu Žemės ūkio rūmų vadovu ir dabartiniu Seimo nariu Andriejumi Stančiku bei paklausus jo ar verta tikėtis pokyčių paramos taisyklėse, jis atsakė teigiamai.

- Žinome ir suprantame situaciją. Taisyklių reglamentas nedraudžia įvesti draudimą pirkti naudota techniką, todėl bandysime kalbėtis su ministru ir ieškoti kompromiso. Tiesa, reikia viską gerai apsvarstyti, kad nebūtų piktnaudžiavimo, nes ES drauždia tą patį žemės ūkio padargą du kartus įsigyti naudojantis parama. Kitaip tariant, tas, kuris nusipirko naują traktorių pasinaudojęs parama, negali jo parduoti tam, kuris jį dabar perka remiantis ES. Minčių dėl taisyklių pakeitimo turime, bet kol kas konkretaus nieko negaliu pasakyti, Viską, parodys laikas, – paaiškino A. Stančikas

Rita Ližaitytė, “Suvalkietis” 2016-03-16