LJŪJS valdybos narys išsakė aktualiausius šių dienų iššūkius jauniesiems ūkininkams tarptautiniame renginyje “Taikos duona”

Rugsėjo 20–22 d. Slovakijoje, Modroje, susitiko po „geležine uždanga“ buvusių 12 valstybių atstovai bendrame projekte „Taikos duona“. Susitikime dalyvavusių žemės ūkio ministrų, nevyriausybininkų, ūkininkų dėmesio centre vis didesnį aktualumą įgaunanti problema – kartų kaita Europos kaimuose.

Dalyvavimas ir pasisakymas tokio masto renginiuose yra puiki proga Lietuvos jauniesiems ūkininkams ir jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse, išsakyti jiems aktualiausias problemas, taip patraukiant politikos formuotojų dėmesį.

Šio renginio metu LJŪJS narys Vytenis Grigas akcentavo tris pagrindines problemas, su kuriomis susiduria kaimo jaunimas ir jaunieji ūkininkai:

1) informacijos stoka apie galimybes gauti finansinę paramą ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėje ir/ar jos plėtrai. Neturint finansinių išteklių, jauni žmonės nepasiryžta ūkio kūrimui ir palieka kaimo vietoves, persikeldami gyventi į miestus.

2) dėl finansų, reikalingų veiklos pradžiai ir jos vystymui, stokos prarandama daug potencialo turinčio jaunimo. O juk naujos ekonominės veiklos (žemės ūkis, kaimo turizmas ar kita) iniciatyva kurtų pridėtinę vertę, prisidėtų prie naujų darbo vietų kūrimo ir regionų ekonomikos vystymosi.

3) ribotos naujųjų technologijų įdiegimo naujuose ir/ar mažuose  ūkiuose galimybės. Modernizavimo projektai jauniems ir smulkiems ūkininkams yra sunkiai įgyvendinami dėl pinigų stygiaus. Imti dideles paskolas ryžtąsi tik mažas jaunųjų ir/ar smulkiųjų ūkininkų skaičius dėl didelės rizikos. Projekto sėkmės įvykdymo tikimybę įtakoja daug faktorių – gamtinės sąlygos, ekonomikos ir rinkos nestabilumas, neigiama įtaka sveikatai dėl prisiimamų įsipareigojimų keliamo nuolatinio streso. Todėl dažnai liekama prie pasenusių žemės ūkio technologijų, kas nulemia, kad stambūs ūkiai lieka vienvaldžiais žemės ūkio rinkoje.

Nors minėtosios problemos gali pasirodyti akivaizdžios ir natūralios, tačiau reikia pabrėžti, kad jų nesprendžiant ilgoje perspektyvoje kaimai ir smulkūs ūkiai išnyks, o jų vietoje liks tik labai dideli ūkiai, kurie be jokių trukdžių monopolizuos kainas ir galės mažinti produkcijos kokybę, nes nebebus smulkiųjų ūkių, kurie sudaro konkurenciją kokybės ir kainos atžvilgiu.

Skaitykite daugiau Žemės ūkio rūmų tinklapyje: https://www.zur.lt/kasmetiniame-taikos-duonos-renginyje-didelis-demesys-kartu-kaitai-kaime/