LJŪJS DISKUSIJA SU NMA

2018_07_17_12_27_41_StartNacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) susilaukė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) konstruktyvios kritikos. Ūkininkai įsitikinę, kad NMA deramai neatlieka jai patikėtų funkcijų ir neretai elgiasi lyg institucija, nesusijusi su Lietuvos valstybe, t.y. prioritetą skiria kontrolės ir baudžamąjai funkcijai, o ypač jaunieji ūkininkai norėtų, kad pirmenybė būtų skiriama jų konsultavimui ir informavimui, kaip yra kitose ES šalyse. Nesuradę bendros kalbos su NMA atstovais, jaunieji ūkininkai kreipėsi pagalbos į Vyriausybę ir Žemės ūkio rūmus (ŽŪR).

Susitikime dalyvavo NMA vadovai – l.e.p. direktorius Vaidas Timinskas ir Žemės ūkio paramos departamento direktorė Enrika Raibytė. Susitikime dalyvavo ir ŽŪM viceministras Darius Liutikas su grupe patarėjų ir pagalbininkais. Kitoje barikadų pusėje buvo LJŪJS nariai: pirmininkas Vytautas Buivydas, valdybos narė Rūta Gasparovičiūtė, Rokiškio rajone ūkininkaujantis valdybos narys Vytis Baškevičius ir ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis. Priminsime, kad LJŪJS yra ŽŪR narė, be to, V.Buivydas yra šios pagrindinės žemdirbių savivaldos organizacijos vicepirmininkas.

LJŪJS pirmininkas nebuvo linkęs gražbyliauti, todėl susirinkusiems valdininkams iš karto išrėžė problemos esmę.

„LJŪJS valdyba nuolat girdi jaunųjų ūkininkų pastabas, kad iš NMA atstovų dažniau susilaukia ne patarimų, bet priekaištų ir bausmių. Tai ne emocijos. Turime daug argumentų, o šį kartą pateiksime tik pagrindinius. Be to, mes ne tik kritikuosime, bet ir pateiksime pasiūlymus“, – sakė V.Buivydas.

„Pritariu raginimui, kad NMA tarnautojai pirmiausia turėtų būti ūkininkų partneriai, o ne baudėjai. Toks yra mūsų naujos komandos tikslas“, – jauniesiems ūkininkams vilčių suteikė V.Timinskas.

Susitikime dalyvavęs ŽŪM atstovas R.Krasuckis pažymėjo, kad tiek NMA, tiek ŽŪM keliami reikalavimai visiems ūkininkams turėtų būti vienodi.

„Turite suprasti, kad jaunasis ūkininkas dažniausiai yra ir pradedantis ūkininkas, jis daug ko nežino. Turime atvejų, kai tokius ūkininkus NMA atstovai tiesiog įbaugina, grasina iš jų atimti teikiamą ES paramą, nesuteikiant laiko pasitaisyti“, – sakė V.Buivydas.

LJŪJS pateikė pastabas NMA, kurias galėtume suskirstyti į penkias grupes: dėl gero viešo administravimo principo nesilaikymo, dėl perteklinių dokumentų reikalavimo, dėl NMA darbuotojų kompetencijos stokos, dėl deklaravimo neatitikimų ir dėl nesavalaikių patikrų.

Apskųsti galima, bet sunku

Priminsime, kad 2016 – ųjų pabaigoje LR Seimas priėmė nutarimą „Dėl LR Vyriausybės programos“, kuriame nurodyta, kad daugelis žemės ūkio veiklą ir paramą žemės ūkiui reglamentuojančių teisės aktų yra painūs, juos tinkamai suprasti gali tik aukštos kvalifikacijos specialistai. Gal šis Seimo nutarimas nepasiekė NMA?

„NMA raštai paprastam ūkininkui yra sunkiai suprantami, perkrauti citatomis iš įvairių reglamentų, informacija pateikiama nesistemingai“, – padarė pirmąją išvadą LJŪJS atstovė R.Gasparovičiūtė.

Sakysite, kad tai tik teoriniai jaunųjų ūkininkų priekaištai? Kalbėkime konkrečiau.

„NMA specialistai ūkininkams atsiunčia neišsamius sprendimus, nurodydami, kad jeigu pareiškėjas nori gauti išsamų sprendimą, tai turi kreiptis papildomai. Kas mums nepatinka? Nepatinka ši pastaba, cituoju: „Atkreipiame dėmesį, kad gautą išsamų sprendimą bus galima apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos“. Tačiau ar turime galimybę sprendimą apskųsti? Štai dar viena pastaba: „Apskundimo terminas skaičiuojamas nuo sprendimo išrašo gavimo dienos ir gavus išsamų sprendimą, terminas apskundimui iš naujo nepradedamas skaičiuoti“, – R.Gasparovičiūtė perskaito NMA Žemės ūkio paramos departamento direktorės E.Raibytės pasirašytą raštą.

Taigi ūkininkams iš esmės nepaliekama laiko sprendimą apskųsti, o valdininkai apsidraudžia.

„Kodėl iš karto nesiunčiate išsamių sprendimų, juk papildomas susirašinėjimas reikalauja daug laiko ir sukelia nepatogumų tiek ūkininkams, tiek NMA tarnautojams?“, – klausė R.Gasparovičiūtė.

„Per metus ūkininkams išsiunčiame apie 20 tūkst. pranešimų, todėl nepajėgtume iš karto siųsti išsamių pranešimų“, – gynėsi E.Raibytė.

Be kita ko, departamento direktorė bandė įrodyti, kad laiko sprendimą apskųsti ūkininkams dar lieka. NMA tarnautojai tikino, kad sprendimas išsiunčiamas per tris dienas.

„Tačiau jūs galite delsti, o atsakyti, kai ūkininkui nebeliks laiko sprendimą apskųsti. Kreiptis į teismą? Ūkininkas neturi laiko tokiems darbams“, – piktinosi V.Buivydas.

Raštai painūs ir neišsamūs

Į LJŪJS kritikos taikiklį NMA pateko ir dėl raštų painumo. V.Timinskas pažymėjo, kad tarnautojams trūksta laiko, be to, norima, kad išmokos ūkininkus pasiektų kuo greičiau.

„Trūksta darbuotojų? Tai yra jūsų problema. Mes, ūkininkai, norime, kad mums pateiktumėte tikslią informaciją, kad nereikėtų papildomai gaišti laiko. Sutaupykite laiko kituose darbuose“, – priekaištavo V.Buivydas.

Susitikime jaunieji ūkininkai pateikė konkretų pavyzdį (konfidenciali informacija), kai ūkininkas negalėjo suprasti dėl ko ir kada buvo nubaustas.

„Neinformatyvų raštą ūkininkas gavo šįmet, o sankcija taikyta už 2016 – uosius. Tačiau išsiaiškinti pavyko tik pasiteiravus papildomai, taigi papildomai laiką sugaišo tiek ūkininkas, tiek NMA tarnautojai“, – sakė R.Gasparovičiūtė.

Be kita ko, NMA tinklapyje pareiškėjams nenumatytas filtras pagal datą – visi dokumentai pateikiami tik eilės tvarka. Taigi norėdami surasti reikiamą dokumentą ūkininkai praranda labai daug laiko.

Kitas niuansas – raštų apimtis. Jaunieji ūkininkai pateikė konkretų pavyzdį – pranešimo apie nustatytus neatitikimus apimtis buvo 414 lapų.

„Iš pradžių pamanėme, kad tiek nustatyta pažeidimų, tačiau paaiškėjo, kad mažiausiai į pusę pateiktos informacijos nereikia kreipti dėmesio. Toks buvo NMA patarimas“, – pasakojo R.Gasparovičiūtė.

Kompetencijos stoka

„Valdininkai neretai reikalauja paaiškinti elementarius dalykus, todėl susidaro įspūdis, jog tai daroma vilkinant paraiškų vertinimo laiką“, – sakė V.Buivydas.

Pavyzdžiui, vienas LJŪJS narys kūrė gyvulininkystės ūkį, pirko per 40 limuzinų veislės mėsinių galvijų. Paraišką vertinęs NMA specialistas suabejojo ar ūkininkui užteks patalpų – pareikalavo, kad ūkininkas paaiškintų, kur gyvulius laikys žiemą.

„NMA specialistas turėtų žinoti, kad limuzinų veislės galvijai yra atsparūs žemai temperatūrai, taigi žiemą juos laikyti galima pašiūrėse. Tokio pobūdžio keistų klausimų ūkininkai sulaukia per dažnai, gaištamas jų laikas, tarnautojai gaišta savo laiką“, – sakė LJŪJS valdybos narė.

V.Timinskas neatmetė galimybės, jog kai kuriais atvejais NMA darbuotojams gal ir stinga kompetencijos, tačiau kalbėjo: „Aš didžiuojuosi NMA darbuotojais, kurie per metus įvertina per 200 tūkst. paraiškų, o NMA dirba 800 darbuotojų, taigi kiekvienam tenka po 250 – 280 paraiškų per metus, arba vidutiniškai viena paraiška per vieną darbo dieną. Jie klysta, nes paprasčiausiai trūksta laiko“.

Vieni blogai parengė, o kiti – pervertino

Jaunieji ūkininkai pripažįsta, kad jiems stinga kompetencijos rengiant projektus, todėl į pagalbą jie pasitelkia projektus rengiančius konsultantus. Tačiau šie dažniausiai parengia labai optimistinius planus, o projektą vertinantys NMA specialistai užmerkia akis. Kas nutinka?

„Štai konkretus atvejis. Projektą ūkininkui parengė konsultantas, NMA jam pritarė, o dabar paaiškėjo, kad jame numatytų tikslų pasiekti buvo neįmanoma ir gali tekti gautą paramą grąžinti. Kodėl NMA tinkamai neįvertino tokio projekto įgyvendinimo galimybių iš karto?“, – klausė R.Gasporavičiūtė.

Dėl ydingai parengto ir nepagrįstai NMA patvirtinto verslo plano bei paraiškos pavyzdinis, išpuoselėtas ūkis balansuoja ant bankroto ribos. Kokia išeitis?

„Šiuo atveju kaltas ir ūkininkas, ir verslo plano rengėjai, ir jį netinkamai įvertinusi NMA, taigi jeigu dabar nesurasime išeities, tai perspektyvus ūkininkas bus priverstas bankrutuoti ir papildys darbo emigrantų gretas“, – sakė V.Buivydas.

Be kita ko, šis ūkininkas bandė pats ieškoti pagalbos, atvykęs į NMA prašė parodyti jo bylą, kurioje buvo pateikti visi dokumentai, tačiau net ir tokio leidimo NMA tarnautojai jam nesuteikė. Kodėl?  Gal suprato padarę klaidų?

Sklypų deklaravimo labirintuose

LJŪJS valdybos narys Vytis Baškevičius NMA pateikė konkrečių priekaištų dėl plotų deklaravimo neatitikimų. Ūkininkai gauna sankcijas už deklaruotus pasėlius. Paaiškėjo, kad apie 30 proc. Lietuvos teritorijos KŽS (kontrolinių žemės sklypų) atnaujinama pagal ortofotografinį žemėlapį, kuris fotografuojamas gegužės – birželio mėn. ŽŪIKVC naujus žemėlapius atnaujinimui gauna rugpjūčio – spalio mėn. ir atnaujina iki kitų metų vasario 1 d. Taigi aktualios ortofotografinės medžiagos fotografavimas vyksta tuo pat metu, kaip ir pasėlių deklaravimas, o KŽS atnaujinimas – jau po deklaravimo.

„Tai reiškia, kad deklaravimo metu pareiškėjas mato ortofotografinį žemėlapį ir KŽS ribas senesnių metų, todėl pasitaiko atvejų, kai gavus aktualią ortofoto tinkamas paramai plotas, kuriame pareiškėjas įsibraižo laukus, jau tapęs netinkamu paramai plotu ir atvirkščiai. Taigi ūkininko kaltės tokiais atvejais nėra, tačiau NMA jiems taiko sankcijas“, – pasakojo V.Buivydas.

Žemės ūkio rūmų patarimas

Susitikime dalyvavęs ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis išskyrė tris aptariamų problemų priežastis.

„Netobulos taisyklės, neefektyvi sistema ir  žmogiškasis faktorius. Išspręskime juos ir problemų neliks. Tačiau pirmiausia – reikia geranoriškumo. Jeigu jo bus, tai nereikės nei Seimo, nei Vyriausybės ar kitų valdžios institucijų įsikišimo“, – patarė S.Dimaitis.

Pasak ŽŪR direktoriaus, NMA tarnautojams įvaizdis nesumažėtų, jeigu jie pirmiausia paragintų ūkininkus ištaisyti klaidas, kurios priklauso tik nuo jų. Kitas reikalas, jeigu ūkininkai reikalavimų nesilaiko, juos visų pirma reikia įspėti.

„Esu įsitikinęs, kad šis susitikimas bus naudingas ir bus geranoriško bendravimo pradžia“, – padarė išvadą S.Dimaitis.

NMA paaiškinimai ir pažadai

V.Timinskas jaunuosius ūkininkus ragino persikūnyti ir suprasti, kad nelengva dirbti ir NMA tarnautojams.

„NMA turi net 10 teritorinių skyrių, daug darbuotojų, daug ir ES paramos priemonių. Ir anksčiau girdėdavau kritinių NMA vertinimų, tačiau iki šiol mūsų nepasiekdavo konkretūs priekaištai“, – svarstė V.Timinskas.

V.Buivydas atmetė NMA vadovo priekaištus, kad jaunieji ūkininkai vėluoja: „Mes prieš metus pateikėme tokio pobūdžio problemas, tačiau niekas nepasikeitė. Todėl šį kartą kreipėmės į Vyriausybę“.

V.Timinskas pateikė jaunųjų ūkininkų kontrolę apibūdinančius statistinius duomenis. Pasak NMA vadovo nuo 2014 – ųjų iš viso patvirtino 969 paraiškas. Iš jų sankcijos pritaikytos 114 pareiškėjų.

Išmokėta 33,6 mln. EUR, o sankcijų suma – 160 000 EUR.

„Kai kurių jūsų priekaištų neatmetame, pažadu pasitarti su NMA darbuotojais, bet tikiuosi, kad ir jūs mus išgirdote. Turime dažniau bendrauti ir nebijoti paviešinti konkrečių atvejų. Manau, kad verta tokio pobūdžio susitikimus rengti dažniau nei iki šiol“, – kalbėjo V.Timinskas.

Šaltinis: zur.lt

6 5 7 3 2