Š.m. balandžio 18-20 dienomis Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų ir Jaunimo Sąjungos atstovas dalyvavo CEJA (European Council of Young Farmers) organizuotame seminare Varšuvoje