Jauniesiems ūkininkams svarbus kuo didesnis atrankos balų skaičius

IMG_4084Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 d. vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. priemonės (KPP) „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Jaunieji ūkininkai, ketinantys pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą finansinę paramą, skirtą įsikurti ir pradėti ūkininkauti, raginami atsakingai peržiūrėti pakeistus atrankos kriterijus ir realiai įvertinti galimybę juos atitikti.

„Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ yra viena populiariausių KPP veiklos sričių, sulaukusi didelio pareiškėjų susidomėjimo per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą. Kaip rodo ankstesnė jaunųjų ūkininkų paraiškų rinkimo patirtis, siekiant gauti paramą neužteko surinkti minimalų atrankos balų skaičių. Plačiau apie paramos paraiškų vertinimą, prioritetinės eilės sudarymą ir kitus jauniesiems ūkininkams aktualius klausimus atsako Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Liukpetrytė.

- Vienas aktualiausių klausimų jauniesiems ūkininkams – kaip bus vertinamos jų pateiktos paraiškos ir atrenkami paramos gavėjai?

- Projektai siekiant gauti paramą atrenkami taikant balus už atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams. Pakeitus antrojo paraiškų rinkimo etapo KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, keitėsi projektų atrankos kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Be to, pakeistas ir privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius. Dabar jis siekia 50 privalomųjų balų. Jeigu vertinant projektus nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Jeigu surinktose paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, atliekant administracinį tikrinimą, pagal surinktus atrankos balus sudaroma projektų prioritetinė eilė. Pažymėtina, kad prioritetinė eilė sudaroma pagal jaunųjų ūkininkų pateiktus duomenis ir paraiškoje nurodytą atitiktį atrankos kriterijams, todėl ūkininkai turėtų labai atidžiai pildyti paraiškas ir atsakingai žymėti atitiktį atrankos kriterijams. Vėliau NMA tikrina, ar pareiškėjai, kurių projektai surinko daugiausia atrankos balų, teisingai pasižymėjo atrankos balus, ar atitinka atrankos kriterijus (vertinant tinkamumą gauti paramą paraiškoje nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis). Pasibaigus paraiškų rinkimo laikotarpiui, paraiškos vertinamos iki trijų mėnesių. Į paramos paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas užklausų pareiškėjui, patikrų vietoje atlikimo, prašymo dėl papildomos informacijos kitoms institucijoms pateikimo ir atsakymo gavimo, ekspertizės atlikimo terminas. Jaunieji ūkininkai apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo bus asmeniškai informuojami raštu.

- Kokie pareiškėjai gali pretenduoti į jauniesiems ūkininkams teikiamą ES paramą?

- Pareiškėjai turi būti jaunesni kaip 40 metų, pirmą kartą steigtis žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Taip pat jie privalo turėti reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos: turėti profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, būti baigę jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jei ūkininkai neatitinka šio reikalavimo, reikiamiems profesiniams įgūdžiams ir kompetencijai įgyti nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis. Atkreiptinas dėmesys, kad, pakeitus KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, nuo šiol pareiškėjams, paraiškos teikimo dieną įgijusiems profesinį ar aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, nebereikia teikti minimalių ūkininkavimo pradmenų pažymėjimo.

- Kokia veikla remiama pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“?

- Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir kt.), perdirbimas ir tiekimas rinkai. Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą ir visą kontrolės laikotarpį, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai. Sulaukiame daug pareiškėjų klausimų, ar pagal šią KPP veiklos sritį remiamas švelniakailių žvėrelių, pavyzdžiui, šinšilų, audinių, auginimas. Pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ tokia ūkinė veikla remiama.

- Ar paramos paraiškas bus galima pateikti internetu?

- Paraiškas ir papildomus dokumentus jaunieji ūkininkai galės pateikti internetu per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Tai galima padaryti neišėjus iš namų, todėl sutaupoma laiko. Be to, sistema dalį paraiškos duomenų užpildo automatiškai, informuoja pareiškėją apie klaidingai pateiktą informaciją.

Daugiau informacijos – www.nma.lt, zum.lrv.lt.