Įvyko Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos suvažiavimas

IMG_20042018 m. vasario 6 d. įvyko Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos suvažiavimas, kurio metu buvo sprendžiami sąjungos narių narystės klausimai, priimti įstatų pakeitimai, pristatytos veiklos ir finansinės ataskaitos, diskutuota jauniesiems ūkininkams aktualiomis problemomis. Suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja 9-ių asmenų valdyba, valdybos pirmininkas ir vicepirmininkai, sąjungos revizorius:

Valybos nariai:

1. Tautvilas Putvis;

2. Vytautas Buivydas;

3. Lina Meilutė – Datkūnienė;

4. Antanas Vailionis;

5. Audronė Rekešiūtė;

6. Vytis Baškevičius;

7. Rūta Gasparovičiūtė;

8. Tomas Pukas;

9. Darius Viliušis.

Sąjungos pirmininkas – Vytautas Buivydas;

Pirmasis vicepirmininkas – Lina Meilutė – Datkūnienė;

Antrasis vicepirmininkas – Antanas Vailionis;

Revizorius – Edita Šerlinskienė.

 

Labai džiaugiamės ir dėkjojame sąjungos nariams už aktyvų įsitraukimą į sąjungos veiklą!

Visą aktualią informaciją, susijusią su suvažiavime priimtais sprendimais, galite sužinoti kreipdamiesi telefonu ar elektroniniu paštu.

Suvažiavimo akimirkos:

IMG_1922 IMG_1929 IMG_1931 IMG_1941 IMG_1944 IMG_1948 IMG_1955 IMG_1928 received_1707349152621911 IMG_2001 IMG_2013