Galimybė gauti finansinę paramą

logo_naujasInformuojame jaunuosius ūkininkus, kad yra galimybė pagal Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą – skirtą koordinuoti ir finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo įtvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą bei verslo švietimo ir kitas verslumą skatinančias priemones rajonuose, gauti finansinę paramą. Todėl raginame kiekvieną jaunąjį ūkininką savo Savivaldybėje pasidomėti apie galimybes pasinaudoti tokia parama. Atskirose Savivaldybėse ši paramos priemonė gali būti įvardijama kitaip ir šaukimas teikti paraiškas gali pasirodyti skirtingomis datomis. Todėl sekite savo Savivaldybių informaciją.

Kaip pavyzdinę informaciją prisegame Rokiškio rajono savivaldybės teikiamos paramos programos nuostatus ir bendrą informaciją. http://rokiskis.lt/lt/verslinikams/parama-verslui.html

LJŪJS administracija