Žemės ūkio ministerijos atsakymas į jaunųjų ūkininkų pasiūlymus

logo_naujas

2017 m. gruodžio mėn.  8 d.  dienos raštu Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga teikė pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “Investicijos į materialųjį turtą” veiklos srities “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo projekto. 2018 m. sausio mėn. 9 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atsakymas.

Su raštų turiniu galite susipažinti žemiau.

„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“

Atsakymas Dėl investicijų į materialųjį turtą