Ūkio modernizavimui vidutiniškai 200 000 Eur parama

13169_cc1a6595eb3c64c016838d81ac1f4274Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga nepritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  tasyklėms. (Daugiau informacijos: https://www.jujs.lt/naujienos/2018-02-22-susitikimas-su-seimo-nare-a-maldeikiene/).
Paraiškos baigtos rinkti Balandžio 13 d. Pateikta paraiškų 210, bendra prašoma paramo suma beveik 43.5 mln. Eur. Dabar akivaizdu, jog parama orentuota į stambius ūkininkus, vidutiniškai vienos paraiškos prašoma paramos suma virš 200 000 Eur.

 

Per beveik pusantro mėnesio trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį buvo pateikta 210 paraiškų, kuriose bendra paramos suma sudaro 43 462 528 Eur. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 30 000 000 Eur paramos lėšų. Prašoma paramos suma ženkliai viršija skirtąją, tad kuriems pareiškėjams pakaks lėšų, paaiškės apskaičiavus atrankos balus ir sudarius paraiškų pirmumo eilę.

Parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikiama norintiems investuoti į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Daugiausia paraiškų – net 160 – pateikta prašant paremti gyvulininkystės ūkius. Jose prašoma paramos suma siekia daugiau nei 36 mln. Eur. Augalininkystės sektoriui vystyti paramos prašoma 34 paraiškose – jose bendra paramos suma siekia beveik 3,5 mln. Eur. Daržininkystės sektoriui paremti pateikta 10 paraiškų, po 3 – sodininkystės ir uogininkystės  sektoriams.

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškos pagal priemonę bus vertinamos tikrinant jų atitiktį atrankos kriterijams, už tai bus suteikiami balai.

Mažiausias balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint gauti paramą, yra 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai nurodyti įgyvendinimo taisyklėse, taip pat su jais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.

Jei nepakaks skirtos paramos sumos, bus atliktas paraiškų, surinkusių vienodą balų skaičių, papildomas vertinimas. Vertinimas bus atliekamas reitinguojant pareiškėjus šia tvarka:

1. ar jie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.

 

 LJŪJS ir ŽŪM inf.