Ūkininko įsipareigojimų kalendorius 2018

6E2B2648Kalendorius skirtas kaimo gyventojams, o ypač gaunantiems tiesiogines išmokas, paramą už auginamus gyvulius ir bites, ūkininkaujantiems ekologiškai ir vietovėse su gamtinėmis ir kitomis specifinėmis kliūtimis bei “Natura 2000″ teritorijose, gaminantiems pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą, įgyvendinantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę “Agrarinė aplinkosauga ir klimatas”, dirbantiems melioriuotą žemę.

Kalendorių galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

UKININKU-ISIPAREIGOJIM-KALENDORIUS

arba

http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Naujiena/Leidiniai/UKININKU-ISIPAREIGOJIM-KALENDORIUS.pdf