Svarbu įgyvendinantiems investicinius projektus

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramos gavėjams svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti numatytas investicijas. Pradėję darbus, paramos gavėjai neretai susiduria su poreikiu pakeisti tam tikras projekto detales. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atkreipia dėmesį į pagrindines projektų keitimo naujuoju paramos laikotarpiu nuostatas.

Keisti investicijų ir jų vietos negalima
2014–2020 m. paramos laikotarpiu yra tam tikrų apribojimų. Paramos gavėjai projekto įgyvendinimo metu negalės keisti projekto apimties ir tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu tai pratęs projekto įgyvendinimo laiką arba kitaip pakeis projektą ir nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus. Taip pat nebus galima keisti investicinių projektų įgyvendinimo vietos.
Su projektu susiję keitimai galimi, kai keičiami investicijos techniniai parametrai (pavyzdžiui, jeigu paramos gavėjas prašo leisti vietoj mažesnio galingumo traktoriaus pirkti didesnio galingumo traktorių ir pan.). Tačiau atkreipiame dėmesį, kad visi techninių parametrų keitimai turi būti suderinti su NMA.
Leidžiama paramos sumą perskirstyti
Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus, gali perskirstyti paramos sumą projekto įgyvendinimo etapams. Prašymus dėl minėto pobūdžio pakeitimo paramos gavėjai NMA privalo pateikti laiku, t. y. iki mokėjimo prašymo pateikimo datos, kuri nurodyta paramos sutartyje arba sprendime dėl paramos suteikimo.
Kada galima keisti projektą, nurodyta ne tik KPP administravimo, priemonių įgyvendinimo taisyklėse, bet ir kiekvienoje paramos sutartyje, todėl pasirašant sutartį labai svarbu į tai atkreipti dėmesį.
Visais klausimais konsultuotis su NMA
Prieš atliekant kokius nors projekto pakeitimus, būtina gauti raštišką NMA sutikimą. Svarbu kreiptis į NMA laiku, nurodyti keitimo priežastis, pateikti keitimo būtinybę įrodančius dokumentus ir bent tris komercinius pasiūlymus.
Kilus klausimų arba neaiškumų dėl investicinių projektų įgyvendinimo, paramos gavėjams rekomenduojama konsultuotis su NMA specialistais. Kartais paramos gavėjai pradeda keisti projektą neįsitikinę, ar toks pakeitimas galimas ir ar tai nebus laikoma rimtu pažeidimu. Tariantis su projekto administratoriumi, daug lengviau spręsti problemas, išvengti pažeidimų ir sėkmingai įgyvendinti projektą. Pažymėtina, kad nesuderintas su NMA projektas gali būti pripažintas netinkamu finansuoti.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija