Smulkieji ūkininkai paprašė beveik du kartus daugiau paramos

Agriculture_2.jpgPaskutinis gegužės penktadienis buvo ir paskutinė diena, kai paraiškas smulkiam ūkiui plėsti bei modernizuoti galėjo teikti smulkieji ūkininkai. Naujas paramos modelis, kai buvo supaprastintas paramos teikimas ir reikalavimai pareiškėjui bei projekto vykdytojui, smulkiesiems ūkininkams pasirodė itin patrauklus – paraiškų gauta daugiau nei tikėtasi, o bendra paramos suma beveik 2 kartus viršija šiam paraiškų rinkimui skirtąją.
 
Skirta 10 mln. Eur, paprašyta 19 mln. Eur
Per nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ preliminariais duomenimis pateikta 1 279 paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos suma siekia 19 145 864 Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų, tad jau dabar aišku, jog ne visiems pareiškėjams pakaks skirtosios paramos. Kam bus skirta parama, paaiškės sudarius paraiškų pirmumo eilę – surinktos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus bei surikiuotos į prioritetinę eilę pagal atitiktį kriterijams.
Atrankos kriterijai
Žemiau pateikiame atrankos kriterijus, už kuriuos pareiškėjams, vertinant jų paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, bus suteikiami balai:
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą) – skiriama 15 balų.
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
2.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
2.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
2.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 15 balų.
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriami 25 balai;
4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
5.2. jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), skiriama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą.
Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint gauti paramą, – 35 balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Primename, kad, vadovaujantis Administravimo taisyklių nuostatomis, paramos paraiškų pirmumo eilė yra sudaroma per 30 darbo dienų nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos, šiuo atveju, nuo gegužės 31 d.
Didžiausia paramos suma – 15 tūkst. Eur
Primename, jog paramos pagal priemonę galėjo kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį. Svarbu buvo atkreipti dėmesį, jog parama pagal šią veiklos sritį pareiškėjui gali būti teikiama tik vieną kartą per Programos įgyvendinimo laikotarpį.
Didžiausia parama, kokia galės būti skirta vienam projektui įgyvendinti, – iki 15 tūkst. Eur, ji bus išmokama 2 dalinėmis išmokomis.
https://www.nma.lt/21714