Patvirtintas 2019 metų paraiškų priėmimo grafikas

ES_LT-vėliavėlėsNe už kalnų – 2019-ieji, o kartu – ir naujos galimybės, padedant NMA, planuoti naujus projektus. Pranešame, kad LR Žemės ūkio ministerija jau patvirtino paraiškų gauti Europos Sąjungos paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą priėmimo 2019 metais grafiką.
Tik vakar patvirtintame paraiškų priėmimo 2019 metais grafike matyti, kad paramos lėšos kitais metais bus skirstomos itin intensyviai – suklusti turėtų įvairių sričių būsimi pareiškėjai, mat per 2019 metus numatyta paskelbti net 40 kvietimų.
Teikti paraiškas ateinančiais metais turės galimybę smulkieji ūkininkai bei jaunieji ūkininkai. Paraiškų surinkimo laikotarpis pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ numatytas pavasarį – nuo kovo 1 d. iki gegužės 31, tuo tarpu paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ numatyta rinkti liepą – nuo 1 iki 31 šio mėnesio dienos.
Kaip ir kasmet, bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas ir pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – šis rinkimas numatytas jau nuo kovo 1 d., ir truks iki balandžio 30 d.
Norintys savo namų asbestinių stogų dangą pakeisti sveikesne, paraiškas pagal veiklą „Parama asbestinių stogų keitimui“ galės teikti pavasariui įsibėgėjus – nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.
Vieni laukiamiausių ir populiariausių paraiškų surinkimo laikotarpiai dėl paramos verslo pradžiai bei paramos verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse naujajame grafike taip suplanuoti: pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ paraiškos bus priimamos nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d., pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d.
Kitais metais po pertraukos vėl bus renkamos paraiškos pasinaudoti konsultavimo paslaugomis, žemės ūkio vandentvarkai, biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų.
Visa informacija apie renkamas paraiškas 2019 metais – paraiškų pagal KPP priemones rinkimo grafike.
https://www.nma.lt/index.php/naujienos/patvirtintas-2019-metu-paraisku-priemimo-grafikas/19606