LIETUVOS ŽEMDIRBIAI – PROTESTO AKCIJOS DALYVIAI PAJUDĖJO LINK BRIUSELIO

imageŠiandien (rugsėjo 4 d.) 6 val. ryto iš Kauno, nuo Žemės ūkio rūmų link Briuselio pajudėjo autobusas su 50-čia protesto akcijos dalyvių. Tarp protestuotojų pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis, nariai, kooperatyvų atstovai, Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos nariai. Delegacijai vadovauja žemdirbių savivaldos lyderis – Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, kuris tikisi, jog po protesto akcijos seks tam tikri veiksmai dėl pieno gamintojų nuostolių kompensavimo. Pasak Pirmininko pieno sektoriaus problemos yra aktualios visoje Europoje, tačiau Lietuvos pienininkų padėtis yra prasčiausia – 30-40 proc. produkcijos į Rusiją vežę pieno perdirbėjai po Rusijos paskelbto embargo patiria didelių nuostolių, todėl jie mažina pieno supirkimo kainas, o dėl to kenčia ūkininkai.

Visi protesto akcijos dalyviai nusiteikę aktyviai dalyvauti proteste drauge su kitomis ES šalimis. Specialiai protestui pasigaminome plakatus su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, ES, Europos pieno tarybos atributika. Ruošdamiesi protesto akcijai bendradarbiavome su Latvijos ir Estijos ūkininkais: derinome plakatus, atributiką, simbolius.

Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas džiaugėsi, kad daug jaunų ūkininkų vyksta į protesto akciją, kur viliasi įsilieti į ES šalių protestuotojų būrį ir parvežti gerų žinių Lietuvos žemdirbiams. Vytautas pabrėžė, kad šiame globaliame pasaulyje turime būti vieningi ne tik Lietuvos, Baltijos šalių, bet ir visos Europos mastu ir sugebėti derinti interesus.