Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovavimo ES jaunųjų ūkininkų tarybai – CEJA 2016 metų rezultatų ir 2017 metų tikslų pristatymas Lietuvos žemės ūkio ministerijoje

ES biudžeto 2Sausio 31 d. „Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos“ atstovai Vytautas Buivydas ir Rūta Gasparovičiūtė vyko į Žemės ūkio ministeriją, pristatyti sąjungos narių interesų atstovavimo Europos Sąjungos jaunųjų ūkininkų taryboje „CEJA“ 2016 m. rezultatus ir 2017 m. tikslus. Susitikimo metu 16 asociacijų pristatė atstovavimo tarptautinėse organizacijose rezultatus, 2017 m. tikslus, buvo diskutuojama bei dalijamasi gerąja patirtimi.  Atsiskaitant  už 2016 m. periodą, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovai pristatė visus 5 „CEJA“ organizuotus susitikimus, į kuriuos buvo deleguoti sąjungos nariai, aptarė aktualiausias problemas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų poziciją. Taip pat pristatė sąjungos atstovavimo „CEJA“ organizacijoje 2017 m. tikslus. Su pateikta informacija galėsite susipažinti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

LJŪJS inf.

ES biudžeto