Kaip smulkiesiems ūkininkams apskaičiuoti savo valdos ekonominį dydį?

Agriculture_2.jpgSmulkieji ūkininkai jau gali teikti paraiškas gauti paramą. Norėdami pateikti teisingai užpildytą paraišką, ūkininkai privalo nurodyti žemės ūkio valdos ekonominio dydį, išreikštą standartine produkcijos verte. Tačiau ne visiems pareiškėjams yra žinoma, kaip jis skaičiuojamas, taigi dalijamės šia informacija.
Kas yra VED?
Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (dažniausiai vartojami trumpiniai VED arba SP) – tai piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos (pasėliai, gyvūnai) standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.
Už VED dydžio apskaičiavimą yra atsakingas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC).
Kur aprašyta VED skaičiavimo tvarka?
VED skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą (su vėlesniais pakeitimais). Labai svarbu atkreipti dėmesį, jog nuo 2018 m. sausio 1 d. teikiamų paraiškų VED skaičiuojamas vadovaujantis šio aprašo 3 priedu.
Apraše patvirtinta VED apskaičiavimo tvarka ir pateikiamas kiekvienos produkcijos rūšies (pvz., kviečiai, daržovės, karvės, naminiai paukščiai ir kt.) standartinių verčių sąrašas.
Kaip skaičiuojama?
Konkrečios valdos VED nustatomas produkcijos standartinę vertę dauginant iš deklaruotų pasėlių ploto arba registruotų ūkinių gyvūnų skaičiaus.
Pateikiame pavyzdį: jeigu valdoje deklaruota 5 ha kviečių, kurių standartinė vertė 788 Eur/ha, valdos ekonominis dydis bus 3 940 Eur; jeigu šioje valdoje laikomi ir registruoti ūkiniai gyvūnai, pavyzdžiui, 1 melžiama karvė, kurios standartinė vertė 1 649 Eur/vnt., valdos ekonominis dydis padidėja iki 5 589 Eur.
Preliminari VED skaičiuoklė pateikiama www.vic.lt svetainėje → Preliminari VED skaičiuoklė.
Kada apskaičiuojamas VED?
VED apskaičiuojamas 2 kartus per metus už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.), ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).
Kita informacija
Skaičiuojamas tik žemės ūkio valdų VED. Skaičiuojant VED naudojami valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenys (šeimos narių duomenys neįtraukiami).
Norėdamas sužinoti savo VED, ūkininkas turi žinoti savo valdos numerį ir prisijungęs per elektroninius valdžios vartus gali nemokamai užsisakyti ūkio duomenų peržiūrą.
Taip pat informacija apie VED yra teikiama bendruoju ŽŪIKVC telefonu (8 5) 266 0620.
Info: https://www.nma.lt/20700