Dėl įsipareigojimų vykdymo esant blogoms oro sąlygoms (atnaujinta, palengvinimai ūkininkams)

pasėlis Izraelyje, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos nuotr.Pareiškėjai, dalyvaujantys NMA administruojamose priemonėse, nerimauti neturėtų – NMA supaprastina dokumentų pateikimo tvarką tiems ūkininkams, kurių įsipareigojimai dar nėra įvykdyti.
Dėl įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant su plotu susijusiose priemonių veiklose
Pareiškėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonių veiklose ir negalintys įvykdyti įsipareigojimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, nerimauti neturėtų. NMA, siekdama laiku išmokėti avansines 2017 m. tiesiogines išmokas, jau atliko visas reikalingas patikras. Patikrų specialistai pažeidimų dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų, susijusių su pasibaigusių įsipareigojimų (šienavimo, šieno išvežimo iš lauko ir pan.) vykdymu, nenustatė.
Tais atvejais, kai įsipareigojimų terminas dar nepasibaigęs (dėl pūdymo apsėjimo, dėl baltyminių augalų ražienų ir pan.),  patikros yra atliekamos vėliau. Jei pareiškėjas ūkininkauja teritorijoje, kurioje yra paskelbta ekstremali situacija(kviečiame sekti savo savivaldybės naujienas), jis neturi imtis jokių papildomų veiksmų. Atvykę NMA specialistai užfiksuos lauko būklę ir patys gaus pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.
Jei įsipareigojimų terminas dar nepasibaigęs ir pareiškėjas ūkininkauja teritorijoje, kurioje nėra paskelbta ekstremali situacija, jis taip pat neturi imtis jokių papildomų veiksmų, išskyrus atvejį, kai pareiškėjas negali vykdyti įsipareigojimų dėl produkcijos realizavimo: priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“ (dėl javų ir daržovių), susietoji parama už vaisių, uogų bei daržovių auginimą atvirame grunte,  veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Įvardintais atvejais reikalinga savivaldybės komisijos pažyma, kad pareiškėjo ūkyje dėl liūčių susidarė situacija, dėl kurios jis negalėjo įvykdyti įsipareigojimų.
Dėl įsipareigojimų vykdymo dalyvaujant KPP investicinėse priemonėse
Jei projektų vykdytojai ūkininkauja teritorijose, kuriose yra paskelbta ekstremali situacija, neturi imtis jokių papildomų veiksmų. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai paramos gavėjo vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su žemės ūkiu, tačiau jis dėl blogų oro sąlygų negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, paramos gavėjas turi pateikti NMA laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio reikalavimo / įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių, susijusių su oro sąlygomis, negali būti laikomasi.
Jei paramos pagal investicines KPP priemones gavėjai ūkininkauja teritorijose, kuriose nėra paskelbta ekstremali situacija, ir negali įvykdyti tam tikrų paramai gauti keliamų reikalavimų ar prisiimtų įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, patys ar per įgaliotą asmenį ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, privalo apie tai raštu informuoti NMA, pateikdami:
  • laisvos formos paaiškinimą, kuriame išdėstoma, kokio reikalavimo / įsipareigojimo ir dėl kokių priežasčių nesilaikoma;
  • savivaldybės pažymą, kad pareiškėjo ūkyje dėl liūčių susidarė situacija, dėl kurios jis negalėjo įvykdyti įsipareigojimų.
Pasirašytą paaiškinimą ir kitus dokumentus galima pateikti el. paštu dokumentai@nma.lt, taip pat pasirašytą paaiškinimą su priedais popierine forma galima pateikti tiesiogiai NMA arba atsiųsti paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.
Informacija www.nma.lt