Žemdirbišką jaunimą vienys nauja organizacija

ieje4974022013 m. gruodžio 12 d. buvo įkurta nauja organizacija – įvyko Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Organizaciją įkūrė gausiai susirinkęs jaunimas – jaunieji ūkininkai, žemdirbiškų specialybių studentai ir jauni žemės ūkio srities specialistai– iš visos Lietuvos. Jaunimas iš Telšių, Marijampolės, Druskininkų, Rokiškio, Panevėžio ir daugelio kitų rajonų įsipareigojo aktyviai veikti vienijant žemdirbišką jaunimą, atstovaujant jo interesus.

Steigiamajam suvažiavimui pirmininkavęs jaunimo iniciatyvinės grupės narys Vytautas Buivydas ragino jaunimą būti aktyviems. „Mes, čia susirinkę nariai, mylime kaimą ir nesibodime jo darbų, planuojame vieną dieną perimti tėvų ūkius. Tačiau jaunimo tarpe vis dar gajus neigiamas kaimo stereotipas – mes turime su juo kovoti, parodyti savo bendraamžiams, kad kaime yra gera gyventi, kad žemės ūkis yra garbinga ir pelninga veikla“ – kalbėjo V. Buivydas.

Tačiau Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga bus atvira ir miestiečiams. Jos nariais galės tapti visi su žemės ūkiu savo ateitį siejantys jauni žmonės – ne tik jaunieji ūkininkai, bet ir studentai, miestuose dirbantys jauni veterinarijos, agronomijos ir pan. sričių specialistai.

i7xvbo7403Steigiamajame susirinkime 33 įvairių Lietuvos rajonų atstovai pareiškė norą tapti naujosios organizacijos nariais. Tačiau Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos planai ambicingi – pirmieji nariai įsipareigojo į organizaciją pakviesti draugus, kaimynus ir bendraminčius. Planuojama, kad organizacija turėtų apimti visą Lietuvą, turėti atstovų kone visuose šalies rajonuose. Tam, kad visos Lietuvos žemdirbiškui jaunimui būtų deramai atstovaujama, nutarta, jog LJŪJS valdybą sudarys 9 asmenys – po vieną apskrities atstovą. Pirmaisiais organizacijos valdybos nariais tapo A. Diliūnas, A. Vailionis, A. Rekešiūtė, T. Pukas, P. Astrauskas, V. Stanytė, V. Buivydas, V. Janeliūnas, D. Skiotys. Valdybos pirmininku ir organizacijos vadovu išrinktas Druskininkų rajono jaunasis ūkininkas Antanas Vailionis. Jam padės du vicepirmininkai – Vytautas Buivydas ir Tomas Pukas. Posėdžio metu taip pat išrinktas organizacijos revizorius – Rimantas Šerlinskas, sekretorė Audronė Rekešiūtė ir apskaitininkė – Lina Meilutė-Datkūnienė.

iss19c7404„Aš – ūkininkas, myliu kaimą, užsiimu žemės ūkiu ir man rūpi jo ateitis. Esu pasiryžęs skirti visas įmanomas pastangas, kad Lietuvos žemdirbiškam jaunimui būtų tinkamai atstovaujama, ginami jo interesai,“ – kalbėjo naujasis organizacijos pirmininkas. LJŪJS planuose – įvairi veikla. Organizacija skatins keitimąsi gerąja patirtimi, bendradarbiavimą tarp kaimo jaunimo. Taip pat planuojama globoti mokyklose esančius jaunųjų ūkininkų ratelius, į žemės ūkio veiklą pritraukti daugiau jaunų žmonių ir užtikrinti jaunimo interesų atstovavimą ir Lietuvoje, ir Europoje.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kviečia jaunus, iniciatyvius, aktyvius ir veržlius žmones tapti organizacijos nariais. Dėl narystės galima kreiptis į A. Rekešiūtę mob. tel. nr.: 8 650 11730.

www.zur.lt informacija

1242 Total Views 1 Views Today