Priminimas veislinių gyvulių augintojams

Veislinių gyvulių augintojai, pasinaudoję parama, privalo veislinius gyvulius įsigyti iki š.m. lapkričio 25 d. Grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase. Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti buvo skirta pagalba, laikytojai privalo panaudoti tolesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus.

Veislinių gyvulių augintojai, siekiantys gauti paramą grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ar ožkų, įsigijimui teikė paraiškas gegužės ir liepos mėnesį. Iš viso Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai buvo pateiktos 244 paraiškos. Naudojantis parama kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Bendra paramos suma – beveik 2 milijonai eurų.

Žemės ūkio rūmų inf.