Nustatytas tiesioginių išmokų avansinis dydis

IMG_3777Nuo š. m. spalio 16 d. pradedamas mokėti avansas vienkartinės išmokos už 2015 m. deklaruotus plotus, atitinkančius paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus. Taip pat bus mokama avansinė išmokos už pirmuosius hektarus, susietosios išmokos už baltyminius augalus, susietosios paramos už pienines karves, išmokos jauniesiems ūkininkams dalis. Avansai sudarys iki 70 proc. numatytų išmokų bendrų sumų.
Informuojame, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo š. m. spalio 16 d. rengiasi mokėti ūkininkams tiesioginių išmokų avansą atsižvelgdama į Žemės ūkio ministerijos nustatytus avansinės išmokų dalies dydžius:
  • vienkartinės išmokos už plotus – 37 Eur už ha;
  • išmokos už pirmuosius hektarus – 32 Eur už ha;
  • susietosios išmokos už baltyminius augalus – 55 Eur už ha;
  • išmokos jauniesiems ūkininkams – 30 Eur už ha.
Taip pat nuo spalio 16 d. bus mokami susietosios paramos už pienines karves avansai – 56 Eur už pieninę karvę. Avansai bus mokami ūkininkams, 2015 m. atitikusiems susietosios paramos už pienines karves reikalavimus. Nuo lapkričio 16 d. NMA planuoja mokėti avansus ir pagal „žalinimo“ paramos schemą. Šios išmokos dydis bus patvirtintas artimiausiu metu.
Likusios išmokų dalys bus pradėtos mokėti nuo gruodžio 1 d. ir bus išmokėtos iki kitų metų balandžio 30 d. Nuo gruodžio 1 d. taip pat bus pradedamos mokėti išmokos pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose vietovėse. Bendra už 2015 m. išmokėtina ES tiesioginių išmokų suma Lietuvos ūkininkams sieks 442,5 mln. Eur. Už šiais metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus planuojama išmokėti tiesiogines išmokas 136 tūkst. pareiškėjų.
Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija