Jaunieji ūkininkai: „Mums rūpi Lietuvos kaimo ateitis“

Jaunieji ūkininkai ir keturiolika Aleksandro Stulginskio universiteto studentų, vasario pradžioje vykę į Briuselį protestuoti dėl didesnių tiesioginių išmokų, kelionėje išrinko iniciatyvinę grupę kaimo jaunimo veiklai aktyvinti.

Jaunųjų ūkininkų iniciatyvinės grupės lyderis Vytautas Buivydas, Šiaulių r. Žadžiūnų ir Eimučių žemės ūkio bendrovių vadovas, į pirmąjį susirinkimą, ketvirtadienį vykusį Joniškyje, sukvietė bendraminčių būrį iš įvairių Lietuvos regionų. Derlingų lygumų krašte senos žemdirbystės tradicijos, čia puoselėjamas kiekvienas žemės lopinėlis, nėra apleistų laukų, pasiturimai gyvena darbštūs ūkininkai, veiklios kaimo bendruomenės.Joniškio rajonas vadinamas grūdų aruodu, čia yra net septyni elevatoriai, deklaruota 81 tūkst. ha žemės, registruoti 1 493 ūkininkai, iš jų 269 – jaunieji.Joniškio rajono vietos veiklos grupė (VVG) – viena aktyviausių Lietuvoje, todėl jaunimui buvo įdomu išgirsti VVG įkūrėjos ir ilgametės vadovės Rimantės Misiūnienės bei dabartinės pirmininkės Nijolės Valuckienės vertingų patarimų. Susitikime dalyvavo Joniškio rajono mero pavaduotojas Gintaras Gadliauskas bei Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininko pavaduotojas Sigitas Dimaitis.
Susirinkimo pirmininkas veiklusis V. Buivydas, paragavęs emigranto duonos, sugrįžo į Lietuvą ir nori gyventi kaime. Sugrįžo dėl to, kad būtent Lietuvoje, tėvų ir senelių žemėje, o ne užsienyje galėtų susikurti įdomų, visavertį ir pasiturimą gyvenimą. To nori ir siekia visi jaunieji ūkininkai, todėl jie nutarė imtis aktyvios veiklos, kuria ateities viziją ir pasiūlymus šalį valdantiems politikams. Jaunieji ūkininkai nori būti išgirsti. Kad juos išgirstų valdžios atstovai, turi skambėti vieningos, veiklios ir ryžtingos jaunųjų ūkininkų organizacijos svarus ir argumentais paremtas balsas. Apie tai ir kalbėjo iniciatyvinės grupės nariai. Jaunieji vieningai pareiškė: mes norime skelbti savo idėjas, norime siekti savo tikslų, todėl reikia suburti visų Lietuvos rajonų aktyviausius jaunuosius ūkininkus ir imtis konkrečios veiklos. Kalbėta apie tai, kad Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga (LJŪRS) neatstovauja kaimo jaunimui, diskutuota, kaip aktyvinti šios sąjungos veiklą. Iniciatyvinės grupės nariai vienbalsiai nutarė kuo greičiau susitikti su 12 metų save vadinančiu LJŪRS pirmininku Pranu Žymančiumi ir valdybos nariais. Jeigu su sąjunga nepavyktų rasti bendros kalbos ir susitarti kartu imtis veiklos, vieningai pritarta siūlymui įkurti naują organizaciją, kuri galėtų vadintis Jaunųjų ūkininkų ir kaimo jaunimo sąjunga. Jaunųjų ūkininkų iniciatyvinės grupės nariai išrinko tris koordinatorius – Giedrę Stankutę iš Šilutės r., Gediminą Žebrauską iš Joniškio r. ir Vytautą Buivydą. Jie turės apibendrinti surinktą informaciją, parengs siūlymus tolesnei veiklai, palaikys ryšius su bičiuliais iš visų regionų.Joniškio r. didelio ūkio šeimininkas Rimvydas Vasiliauskas, pirmasis žiemgalių krašte įdarbinęs vėją ir pastatęs galingą vėjo jėgainę, kalbėjo, jog kaime ne visi turi daug dirbamosios žemės, todėl būtina skatinti alternatyviųjų verslų plėtrą, steigti naujas darbo vietas. Jauną žmogų turi motyvuoti, kodėl verta gyventi kaime, jis turi žinoti, jog turės perspektyvą čia dirbti ir gauti gerą atlyginimą, galės susikurti normalų gyvenimą, kad jam neteks skursti. „Valstybė turi investuoti į jaunimą, supaprastinti sąlygas investiciniams projektams, turi būti sukurtos palankios galimybės pasinaudoti bankų kreditais. Vienas jaunas žmogus į kaimą gali pritraukti dešimt bendraminčių. Jeigu sodžiuje bus darbo, bus aktyvus kultūros gyvenimas, bus sąlygos sportuoti, tada kaimas prisikels naujam gyvenimui. Investicijos į jaunimą šimteriopai atsipirks, nes jauni žmonės kurs ateities Lietuvą. Vyriausybės darbų strategija turi būti ilgalaikė, būtina tęsti pirmtakų pradėtus darbus“, – kalbėjo dviejų sūnų tėvas, žinomas ūkininkas R. Vasiliauskas.Kirnaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Kęstutis Ladukas, kuris su broliu turi augalininkystės ūkį, jaunimui linkėjo vieningumo ir atsakomybės.„Taip, kaimas sensta, čia daug opių problemų, todėl visos viltys – į jaunus žmones. Jus išgirs šalies valdžia tik tada, jeigu būsite vieningi ir pateiksite svarius pasiūlymus. Džiaugiuosi aktyvia Kirnaičių bendruomene ir veikliu jaunimu, mes kartu rengiame sporto varžybas, futbolo čempionatus, o kokie smagūs mūsų kaimo bendruomenės festivaliai. Išsaugojome pradinę mokyklą, turime kultūros namus, yra sporto aikštynai, mūsų žmonės mielai ateina į talkas“, – džiaugėsi aktyviais Kirnaičių gyventojais K. Ladukas
Informacija: “Ūkininko patarėjas”