Žemės ūkio ministerijos atsakymas į jaunųjų ūkininkų pasiūlymus

logo_naujas

2017 m. gruodžio mėn.  8 d.  dienos raštu Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga teikė pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo projekto. 2018 m. sausio mėn. 9 d. buvo gautas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atsakymas. Skaityti toliau

Sukčiams paramos viršūnėlės, ūkininkams – šaknelės

????????????????????????????????????Europos paramą kai kas sėmė kibirais, o kai kas, vaizdžiai tariant, šakėmis grėbė iš vandens. Taip, ko ge­ro, taikliausiai galima api­bū­dinti nūdienos realijas žiūrint į Kaimo plėtros programos krepšelį. Iki Europos Sąjungos (ES) finansinio laikotarpio pabaigos dar dveji metai, o žemės ūkio sektoriui numatyta parama jau beveik „suvalgyta“. Bandant gelbėti situaciją pinigai dėliojami iš vieno krepšelio į kitą, tačiau ūkininkai lieja apmaudą, kad europinė parama ir toliau skirstoma laisva ranka net ir finansinių nusikaltimų padariusiems ar prie žemės visai nesiliečiantiems pareiškėjams. Skaityti toliau

Kai pirkėjus pasiekti gali pigiau

15419791_1400836616628372_2753743598968645800_oBet kuriam gamintojui svarbi vieta, kur bus realizuojama produkcija, ar deramai ji bus pristatyta pirkėjui, ar šis apskritai apsilankys. Dėl mažesnių investicijų dažnas verslą pradeda nuo e. prekybos, kuri gali vykti feisbuke ir nieko nekainuoti, o jei ir būtų nuspręsta kurti nuosavą e. parduotuvę, tai įkandama, nes atsieitų iki 1.000 Eur. Skaityti toliau

Patvirtintas 2018 metų paraiškų priėmimo grafikas

downloadGruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 m. grafikas.
Jau nuo kitų metų sausio 2 d. paramos bus galima kreiptis pagal dvi veiklos sritis – „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“. Tuo tarpu kaimo gyventojai, norintys pakeisti asbestinių stogų dangą, paraiškas galės teikti nuo vasario 2 d. Skaityti toliau

Padėkite įvertinti NMA darbo kokybę

downloadLietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga iš ūkininkų sulaukia nemažai skundų, susijusių su NMA administravimo kokybe: dėl paskirtų sankcijų, paramos administravimo, nekompetentingų specialistų ir kt. Sąjungos atstovai susitikimuose su ŽŪM ir su NMA vadovais kalbasi apie prastą situaciją. NMA savo ruožtu, rodydama norą identifikuoti esmines ūkininkų problemas, prašo išreikšti nuomonę šiuo klausimu, užpildant nesudėtingą anketą.  JŪJS vardu taip pat prašome nepagailėti vienos minutės savo laiko ir atsakyti į anketos klausimus – nepagailėkite teisingos kritikos, kad NMA galėtų gerinti darbo kokybę, bendraujant su žemdirbiais.
Anketą rasite adresu:

Pieno sektoriaus plėtros strategija – finišo tiesiojoje

Žemės ūkio ministerijoje vykusioje trečiojoje sesijoje pieno sektoriaus plėtros strategijai rengti smulkiųjų,  stambiųjų pieno ūkių, pieno supirkėjų ir pieno perdirbėjų, ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, VĮ „Pieno tyrimai“ bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai diskutavo  dėl pagrindinių priemonių, skirtų Lietuvos pieno sektoriaus augimo strategijai įgyvendinti. Sesijoje taip pat aptartos strategijos gairės, tikslai ir kryptys bei įgyvendinimo galimybės. Skaityti toliau

Angelų sargų dieną padėkota policijos pagalbininkams

IMG_1705Spalio 2-ąją -  An­ge­lų sar­gų (Po­li­ci­jos) die­ną, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos trans­liuo­to­se iš­kil­mė­se ap­do­va­no­ti ir du Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos an­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lių sa­vi­nin­kai. Anks­čiau Šiau­liuo­se, o da­bar Plun­gė­je gy­ve­nan­tį Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Bui­vy­dą svei­ki­no Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, šiau­lie­tį moks­lei­vį Ju­lių Pa­ra­fi­na­vi­čių – ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas. Skaityti toliau

Ūkininkai nerimsta – siūlo neleisti teistųjų prie paramos puodo

file40763209_60bf7a5fParamos viralas sparčiai senka. Iki ES finansinio laikotarpio pabaigos – dar pustrečių metų, o žemės ūkio sektoriui numatytos paramos liko vos trečdalis. Nerimaujant, kad jos tuoj apskritai nebeliks, siūloma ES lėšų nebešvaistyti teistiems asmenims. Ūkininkai baksnoja į buvusius valdžioje. Esą per porą metų, kol Darbo partija šeimininkavo Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM), buvo panaudota kone 75 proc. visų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) lėšų. Skaityti toliau

Paskelbtas konkursas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pozicijai užimti

Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus pozicijai užimti.

Dokumentus galima pateikti iki spalio 4 d.

downloadNACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOSDIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (toliau – direktorius) yra įstaigos vadovas.2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 19. Skaityti toliau

Lietuva sensta ir pasekmės bus liūdnos

imagesLietuva – viena seniausių šalių pagal gyventojų amžiaus vidurkį visame pasaulyje.

2016-ais metais užėmėme 16 vietą pagal visų gyventojų amžiaus vidurkį, kuris siekė 43 metus (šaltinis: World CIA Factbook 2016). Dar įspūdingesnė – 4-oji vieta pasaulyje – yra lyginant moteris, kurių amžiaus vidurkis Lietuvoje siekia beveik 47 metus. Jeigu tokia gyventojų senėjimo tendencija išsilaikys, turėsime rimtų pasekmių. Gan akivaizdu, jog vidutinis populiacijos amžius auga visame pasaulyje dėl gyvenimo kokybės gerėjimo bei pasiekimų technologijų, medicinos ir kitose srityse. Skaityti toliau