Kaimo jaunimas laukia realios paramos

TMP000_470Praėjusių metų gruodį jauni žmonės, dirbantys ir gyvenan­tys Lietuvos kaime, įsteigė or­ganizaciją – Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungą. Kiek jaunų žmonių dirba kai­me, statistikos nėra, tačiau naujosios organizacijos planai ambicingi – atstovauti visam Lietuvos žemdirbių jaunimui.

Vienas iš naujosios organiza­cijos steigiamojo suvažiavimo iniciatorių Vytautas Buivydas, Šiaulių rajono ŽŪB “Agrowill Žadžiūnai” vadovas, išrinktas vicepirmininku. Jo vadovauja­ma bendrovė pagal darbuoto­jų amžių – jauniausia Lietuvo­je, amžiaus vidurkis – 33 metai. ŽŪB “Agrowill Žadžiūnai” – vienas didžiausių Šiaulių regione pramoninių ūkių – valdo 1950 hektarų žemės, augina kviečius, miežius rapsus, kukurūzus, laiko per 100 galvijų. Skaityti toliau

Žemės ūkio rūmams toliau vadovaus Andriejus Stančikas

iuwttr79482014 m. vasario 28 d. LR žemės ūkio rūmų suvažiavimo metu surengti ŽŪR vadovybės rinkimai. Antrą kadenciją eiti ŽŪR pirmininko pareigas išrinktas Andriejus Stančikas. Jo kandidatūrą pasiūlė net kelios asociacijos – ŽŪR narės: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija, Klaipėdos rajono žemdirbių asociacija, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė. Skaityti toliau

Įkurta žemdirbiška ir kaimo jaunimą vienijanti organizacija

vaidaPernai, baigiantis metams, įvyko Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) steigiamasis suvažiavimas. Įkurta nauja organizacija, vienijanti Lietuvos jaunuosius žemdirbius ir kaimo jaunimą. Organizaciją įkūrė į steigiamąjį susirinkimą iš visos Lietuvos susirinkę jaunieji ūkininkai, žemdirbiškų specialybių studentai ir jauni žemės ūkio srities specialistai. Tarp jų buvo ir Sarakų kaimo (Gadūnavo sen.) ūkininkė VAIDA STANYTĖ (nuotraukoje). Skaityti toliau

Jaunųjų ūkininkų organizacija stiprina stuburą

ljujsVos prieš mėnesį įkurta Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) ryžtingai veržiasi i Lietuviškų agrarinių ir organizacijų gretas arba, kaip teigia vienas iš organizacijos steigėjų šiaulietis Vytautas Buivydas, stengiasi „sutvirtinti savo stuburą“. Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) ketvirtadienį vyko pirmasis jau įregistruotos LJŪJS oficialus išplėstinis valdybos posėdis. Žemdirbiškas jaunimas užsibrėže ambicingus planus – ne tik užmegsti ryšius su garsiomis pasaulinėmis, tarptautinėmis kaimo jaunimo organizacijomis, išsikovoti savo nariams visą įmanomą ES struktūrinių fondų paramą, bet ir nusiųsti atstovus į Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos sudarytas darbo grupes, nagrinėjančios svarbių agroverslui įstatymų ir kitų teisės aktų pataisas. Skaityti toliau

Žemdirbišką jaunimą vienys nauja organizacija

ieje4974022013 m. gruodžio 12 d. buvo įkurta nauja organizacija – įvyko Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos steigiamasis suvažiavimas. Organizaciją įkūrė gausiai susirinkęs jaunimas – jaunieji ūkininkai, žemdirbiškų specialybių studentai ir jauni žemės ūkio srities specialistai– iš visos Lietuvos. Jaunimas iš Telšių, Marijampolės, Druskininkų, Rokiškio, Panevėžio ir daugelio kitų rajonų įsipareigojo aktyviai veikti vienijant žemdirbišką jaunimą, atstovaujant jo interesus. Skaityti toliau

Iš kaimo išeiti, kad į jį grįžtum

Gera pradžia – pusė darbo: valstybė, skirstydama studijų krepšelius, prisiminė provincijos vaikus

Aleksandro Stulginskio universiteto akademinė bendruomenė džiaugiasi pirmosiomis kregždėmis – šalies Vyriausybė pradėjo taisyti 2009 metų mokslo reformos klaidas. Vasario 12 d. Vyriausybės posėdyje nutarta nuo 100 iki 175 padidinti universitetinių žemės ūkio, miškininkystės, maisto krypčių studijų krepšelių skaičių. Tad kitais mokslo metais galimybę patekti į valstybės finansuojamas vietas turės beveik dvigubai daugiau ASU bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos pirmakursių – būsimų agronomų, miškininkų, veterinarų, agroenergetikos, vandens bei žemės ūkio mechanikos inžinierių – nei patekdavo pastaraisiais metais. Skaityti toliau

Jaunieji ūkininkai ministrą sutiko su 200 parašų

fotVakar į Akmenės rajono savivaldybę susitikti su vietos žemdirbiais atvykęs žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna patyrė netikėtumų. Iš maždaug dešimties šalies rajonų suvažiavę jaunieji ūkininkai įteikė prašymą su 200 parašų dėl jaunųjų ūkininkų interesų.

Prašymas su 200 parašų

Žemės ūkio ministrui V. Juknai skirtą laišką perskaitė vienas iš Lietuvos jaunųjų ūkininkų iniciatyvinės grupės lyderių Vytautas Buivydas. Jis priminė, kad grupė jaunųjų ūkininkų ir žemės ūkio specialybių siekiančių studentų prieš kelis mėnesius piketavo Briuselyje, reikalaudami teisingos Europos Sąjungos žemės ūkio politikos. Skaityti toliau

Jaunieji ūkininkai: „Mums rūpi Lietuvos kaimo ateitis“

Jaunieji ūkininkai ir keturiolika Aleksandro Stulginskio universiteto studentų, vasario pradžioje vykę į Briuselį protestuoti dėl didesnių tiesioginių išmokų, kelionėje išrinko iniciatyvinę grupę kaimo jaunimo veiklai aktyvinti.jaunimas-krepsinio-muziejuje-60754983

Jaunųjų ūkininkų iniciatyvinės grupės lyderis Vytautas Buivydas, Šiaulių r. Žadžiūnų ir Eimučių žemės ūkio bendrovių vadovas, į pirmąjį susirinkimą, ketvirtadienį vykusį Joniškyje, sukvietė bendraminčių būrį iš įvairių Lietuvos regionų.

Derlingų lygumų krašte senos žemdirbystės tradicijos, čia puoselėjamas kiekvienas žemės lopinėlis, nėra apleistų laukų, pasiturimai gyvena darbštūs ūkininkai, veiklios kaimo bendruomenės. Skaityti toliau

Jaunasis ūkininkas, protestuojantis Briuselyje: noriu dirbti konkurencingoje Lietuvoje

Briuselyje į viršūnių susitikimą dėl Europos Sąjungos 2014–2020 metų biudžeto atvykstančius Europos Sąjungos vadovus Baltijos šalių ūkininkai pasitiko liaudies dainomis ir iškeltais plakatais, reikalaujančiais panaikinti jų diskriminaciją bendrijos rinkoje, šalims senbuvėms sudarant palankesnes sąlygas plėtoti žemdirbystę.ukininku-protestas-briuselyje-5113ba379bde6

Ši taiki, iš esmės jų valstybių vadovų poziciją palaikanti, protesto akcija – jau ketvirta. Į ją susirinko apie šimtas ūkininkų. Tokiam skaičiui protestuotojų buvo išduotas leidimas. Gausiausia buvo lietuvių grupelė. Jų buvo apie 60, latvių – 30, estų – 10.

Baltijos šalių ūkininkai vis sugrįžta į Briuselį, kad primintų ES vadovams, su kokiomis konkurencingumo problemomis jie susiduria. Juk, turėdami laikytis bendrų reikalavimų, gauna pačią mažiausią paramą. Skaityti toliau

„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. . .“

igu2xk3307“Mes nusipelnėme teisės ūkininkauti savo šalyje“. Tokiu šūkiu jaunieji Lietuvos ūkininkai ir žemdirbiškų specialybių studentai šiandien pradėjo savo piketą Briuselyje. ES valstybių vadovams susirinkus derėtis dėl daugiametės finansinės perspektyvos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų būrys, kurio gausią dalį sudarė Lietuvos jaunimas, išreiškė savo pasipiktinimą dėl nesąžiningos Bendrosios žemės ūkio politikos bei diskriminacijos Baltijos šalių žemdirbių atžvilgiu, kurią pagal dabartinius EK pasiūlymus numatoma tęsti ir naujuoju finansiniu laikotarpiu. Nors dangus piketuotojams negailėjo kritulių, oras nelepino, Lietuvos jaunimas buvo nusiteikęs ryžtingai ir optimistiškai. Pritariant akordeonui, skambėjo lietuviškos dainos, sušalti neleido triukšmingas šokančiųjų ratelis. Žemės ūkio rūmų pirmininkas A. Stančikas, stebėdamas linksmai, viltingai nusiteikusius Lietuvos atstovus, pabrėžė: „Šie jauni perspektyvūs žmonės – tai mūsų kaimo, mūsų žemės ūkio sektoriaus ateitis. Skaityti toliau

Jaunuosius Lietuvos ūkininkus sutiko Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

i9zwej3303Vasario 7 d., prieš prasidedant įtemptoms deryboms dėl ateinančio laikotarpio Daugiametės finansinės perspektyvos, gausią Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir studentų delegaciją sutiko Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. Su LR Žemės ūkio rūmų pirmininku A. Stančiku, vicepirmininku S. Dimaičiu bei gausiu Lietuvos ūkininkų būriu susitiko Ambasadorius ypatingiems pavedimams Arūnas Vinciūnas, žemės ūkio atašė Rolandas Taraškevičius. Skaityti toliau

Jaunieji Lietuvos ūkininkai išsakė savo problemas išplėstiniame COPA-COGECA prezidiumo posėdyje

ia2pp43273Šiandien, vasario 7-8 d. įvyksiančio ES Vadovų Tarybos susitikimo išvakarėse, įvyko išplėstinis COPA-COGECA prezidiumo posėdis, kuriame susirinkę Europos Sąjungos žemdirbiškų organizacijų vadovai, vartotojų, perdirbėjų atstovai vienbalsiai pareiškė: ES vadovai privalo priimti sprendimą naujoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje nemažinti žemės ūkiui skiriamos biudžeto dalies. Su LR žemės ūkio rūmų pirmininku Andriejum Stančiku priešakyje, gausi Lietuvos jaunųjų ūkininkų bei žemdirbiškų specialybių studentų delegacija garsiai ir aiškiai pareiškė: mes nebenorime emigruoti iš Tėvynės. Reikalaujame Europos Sąjungos vadovų priimti sprendimą, palankų Baltijos valstybėms, kad mes, jauni žmonės, turėtume perspektyvą dirbti protėvių žemę bei užsitikrinti savo kaip ūkininkų ateitį Lietuvoje. Skaityti toliau

Baltijos šalių žemdirbiai reikalauja nežlugdyti žemės ūkio

12012 m. lapkričio 22 d., Europos Vadovų Tarybos posėdžio metu, Briuselyje vyko Baltijos žemdirbių protesto akcija. Prieš neteisingą Bendrąją žemės ūkio politiką protestavę žemdirbiai pasitiko „Baltijos traktorių“ – seną, sovietinį traktorių, per visą Europą į Briuselį atvažiavusį iš Talino. Po posėdžiaujančios Europos Vadovų Tarybos langais susibūręs šimtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ūkininkų reikalavo teisingos ir sąžiningos ES Bendrosios žemės ūkio politikos ir priminė apie nelygiavertį Baltijos žemdirbių traktavimą skirstant tiesiogines išmokas.

Skaityti toliau