DISKUSIJOS DĖL ES 2021-2027 M. BIUDŽETO

Gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba pradėjo diskusijas dėl ES daugiamečio 2021–2027 m. biudžeto. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti ES lyderiai išsakė savo šalių pozicijas dėl Europos Komisijos pateikto pirminio biudžeto pasiūlymo. Kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Rumunija paraginta tęsti intensyvų praėjusių metų darbą, susijusį su būsimu ES ilgalaikiu biudžetu. Vadovai siekia dėl jo susitarti 2019 m. rudenį įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime. Skaityti toliau

A.SVITOJUS: „DŽIUGINA ŽŪR NARIŲ SUSIKLAUSYMAS IR PILIETIŠKUMAS“

IMG_2115-1170x600Gruodžio 13 d. įvyko Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijų organizuota antroji šiais metais Protesto akcija Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. Akcija vyko Rue de la Loi gatvėje, tarp Šumano žiedo ir Avenue de la Joyeuse Entree.

ŽŪR nuoseklaus darbo tarptautiniu mastu dėka prie lietuvaičių protesto akcijos prisijungė Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos. Skaityti toliau

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTE

20181210_115304-1170x600Gruodžio 10 d., prieš išvykstant į protesto akciją, kuri planuojama Briuselyje š. m. gruodžio 13 d. Europos Vadovų Tarybos pasitarimo metu, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas  Vytautas Buivydas susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Skaityti toliau

Ūkininkai Briuselyje išsakė reikalavimus

 protestas (7)Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je dėl tie­sio­gi­nių iš­mo­kų žem­dir­biams di­di­ni­mo pro­tes­ta­vo ir de­šimt Šiau­lių ap­skri­ties ūki­nin­kų. Pro­tes­tas bu­vo tai­kus: su dai­no­mis ir pla­ka­tais.

zivile@skrastas.lt

Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je, prie Schu­man­no žie­do, skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos. Ūki­nin­kai lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais: „Ly­gio­je Eu­ro­po­je – ly­gios ša­lys“, „Než­lug­dy­ki­te mū­sų kai­mo“, „Eu­ro­po­je – ly­gios są­ly­gos“. Skaityti toliau

FOTOGRAFIJOS KONKURSAS „Nykstantys Lietuvos kaimai“

Iš žemėlapio nyksta kaimai, griūva gražių svirnų stogai, namai apauga miškais. Kaip atrodo kaimai, kuriuose nebeliko nei vieno gyventojo?

LJŪJS skelbia konkursą „Nykstantys Lietuvos kaimai“, kurio pagrindinė idėja – užfiksuoti kaimų nykimą, sodybų tuštėjimą, apleistus, nebegyvenamus namus ir kitus objektus. Fotokonkurso nugalėtojui – pagal daugiausiai simpatijų (LJŪJS Facebook paskyroje) sulaukusios nuotraukos skaičių, bus padovanotas firminis LJŪJS prizas, o atspausdinta nuotrauka bus įteikta LR žemės ūkio ministrui. Skaityti toliau

Ūkio darbų terminai rugpjūtį

Pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas bei dalyvaujantys su plotu susijusiose kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti nustatytu laiku.
Ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo veiklos, pagal kurią ūkininkai yra prisiėmę įsipareigojimus.
Siekiantiems tiesioginių išmokų
Pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų ir įregistravę bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, nušienauti pievas privalo ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
Dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga“ veiklose Skaityti toliau