Moduliacijos lėšas svarstoma grąžinti visiems pareiškėjams

Šiandien vis pasigirsta įvairiausių kalbų ir klaidingų komentarų apie 2012–2013 m. taikytą nacionalinių išmokų (PNTI) moduliaciją. Žemės ūkio ministerija pažymi, kad dėl pritaikytos PNTI moduliacijos Lietuvos ūkininkams buvo paskirstyta tiek pinigų, kiek ir buvo numatyta biudžete. PNTI dydžiai už remtinus objektus buvo apskaičiuoti remiantis teorine didesne išmokėtina suma, kai, pritaikius moduliaciją, vis tiek išmokama tiek, kiek skirta ir valstybės biudžete, t. y. 2012 m. – 109 mln. Lt, 2013 m. – 117 mln. Lt. Skaityti toliau

Nustatyti būdai, palengvinantys jaunųjų ūkininkų darbą žemės ūkio sektoriuje

Laimingos nuotaikos po ekskursijosLapkričio 3-4 dienomis vyko CEJA („Conceil Européen des Jeunes Agriculteurs“) darbo grupės susitikimas Italijoje, Bassano del Grapa mieste. Susitikime dalyvavo ir dvi atstovės iš mūsų valstybės, Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų ir Jaunimo Sjungos (LJŪJS) narės, taip pat dalyviai ir iš kitų ES šalių – Austrijos, Didžiosios Britanijos, Pranczijos, Švedijos, Italijos, Suomijos, Čekojos bei Lenkijos. Skaityti toliau

Šiltnamiai gali ir neišdegti

Seimo Aplinkos apsaugos komitetas rugsėjo 28 dienos posėdyje dar kartą grįžo prie Žemės gelmių įstatymo projekto svarstymo. Projekto iniciatoriai siūlė leisti vykdyti ūkinę veiklą, nedarančią didelio neigiamo poveikio žemės gelmių būklei, jų ištekliams ir vertingosioms savybėms ir statyti tam reikalingus nesudėtingus ar laikinus pagalbinio ūkio ir kitos (šiltnamių) paskirties statinius. Skaityti toliau

Po iškilmingų sveikinimų – bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas

ŽŪR nuotr.

ŽŪR nuotr.

Rugsėjo 15 d. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) nariai rinkosi Kaune, Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR), paminėti ŽŪR įkūrimo 90-metį ir atkūrimo 25-metį.

LJŪJS pirmininkas Antanas Vailionis ir vicepirmininkas Vytautas Buivydas jubiliejaus proga padėkojo visiems, kas pridėjo rankas ir širdį prie ŽŪR įkūrimo, jų puoselėjimo ir stiprinimo bei palinkėjo įkvėpimo ir ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų. Skaityti toliau

Susietoji parama nuo 2017 metų: į ką reikia atkreipti dėmesį

ES savanoriška susietoji parama 2015–2016 m. žemdirbiams mokama už pareiškėjų laikomus gyvulius (pienines karves, mėsinius galvijus, pieninių veislių bulius, mėsines avis, pienines ožkas) ir deklaruotus baltyminių augalų, atviro ir uždaro grunto daržovių, vaisių ir uogų plotus. O nuo 2017 m. papildomai į paramos schemą bus įtrauktos išmokos už cukrinius runkelius, sėklai auginamas bulves, taip pat javus, apsėtus sertifikuota sėkla. Skaityti toliau

Skęsta svogūnai ir morkos

Šiaulių rajone, netoli Kryžių kalno, žaliuoja ūkininko Lino Šateikos morkų ir svogūnų plantacijos. O jos gana didelės – 125 ha svogūnų ir 130 ha morkų. Be perstojo pliaupiantis lietus skandina šių metų derlių – vagose tyvuliuoja vanduo, žemesnėse vietose apsemti nemaži plotai. Tokių „tvenkinių“ vis daugėja, nes vanduo nespėja susigerti į dirvožemį. Nors visi laukai tvarkingi, suremontuoti melioracijos įrenginiai, tačiau pliaupiantis lietus skandina derlių. Skaityti toliau

Atverkite savo ūkio duris!

IMG_5135Kas yra atviras ūkis? Tai ūkis, kuris vieną ar kelias dienas per metus atveria savo duris lankytojams. Atvirų ūkių dienas gali surengti pavieniai ūkininkai arba ūkininkų grupė, nusprendusi viešnagės pakviesti vietos gyventojus. Kad bendras poveikis būtų didesnis, atvirų ūkių dienos dažnai sudaro didesnių vietos, regioninių ar nacionalinių iniciatyvų dalį. Jų metu šimtai ūkininkų tam tikrą dieną arba savaitgalį nusprendžia atverti duris visuomenei. Svečiai apžiūri atvirą ūkį – pamato čia atliekamus darbus ir daugiau sužino apie kasdienį ūkininkų gyvenimą. Skaityti toliau

Naujas 500 mln. eurų paramos paketas Europos ūkininkams

ceja-logo-2013_web_lowLiepos 18 d. Europos Komisija pristatė naujų priemonių paketą, kurio tikslas – paremti ūkininkus, patiriančius rinkos sunkumų, pirmiausia pieno rinkoje.

Priemonių paketą sudaro 3 pagrindinės dalys:

1) Europos Sąjungos masto programa, kuria skatinama mažinti pieno gamybą (150 mln. Eur);

2) pritaikymo pagalba, kurią nustatytų ir įgyvendintų kiekviena valstybė narė. Lietuvai numatyta 13 298 661 EUR;

3) įvairios techninės priemonės lankstumui padidinti. Siūlomų priemonių poveikis biudžetui rudenį bus įtrauktas į 2017 m. biudžeto projekto taisomąjį raštą.

CEJA Prezidentas, Alanas Jagoe (Alan Jagoe), liepos 18-19 d. vykusioje CEJA Generalinėje Asamblėjoje, savo kalboje pasveikino papildomą žemės ūkio paramos priemonių  paketą, tačiau paragino Europos Sąjungą daugiau dėmesio skirti jauniesiems ūkininkams, kadangi šiai dienai tikslinių priemonių, skirtų jauniesiems ūkininkams, trūksta. Skaityti toliau

Parduoti karvių bandą ketina ir jauni ūkininkai

Ne­si­bai­giant pie­no kri­zei, ne­to­li Vai­gu­vos, Kla­pa­taus­kių kai­me (Kel­mės r.) ūki­nin­kau­jan­tys šių­me­ti­nio „Jau­no­jo ūki­nin­ko“ kon­kur­so da­ly­viai Ro­ber­ta ir Ro­kas Darg­vai­niai ke­ti­na iš­par­duo­ti kar­vių ban­dą, pa­si­lik­ti tik bū­rį avių ir to­liau au­gin­ti ja­vus, gal­būt – mė­si­nius gal­vi­jus.

„Lai­ky­ti pie­ni­nes kar­ves ir pus­vel­čiui par­da­vi­nė­ti pie­ną jau ne­be­no­ri­me“, – tvir­ti­no ūki­nin­kai. Skaityti toliau

Ūkiškas diplomas: ar atvers darbo rinkos duris?

Paskelbus priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus, išryškėjo besikeičiančių studijų krypčių tendencija. Dėl sunkių įsidarbinimo galimybių bliūkšta socialinių mokslų populiarumo burbulas, tačiau išaugo biomedicinos, technologijų ir fizikos studijų paklausa.
Nors šalies universitetų programos mirgėte mirga nuo „šviežiai iškeptų“ specialybių gausos (jų šiemet net 56), abejojama, ar šios specialybės iš tiesų garantuos darbo vietą. Tačiau tam, kad žmogui diplomas ne tik primintų studentavimo laiką, bet ir atvertų Lietuvos darbo rinkos duris, verta pasvarstyti, kas šiandien iš tiesų yra aktualu ir perspektyvu. Kokios ūkiškos specialybės šiemet suviliojo pirmakursius? Skaityti toliau