Žemės ūkio rūmams toliau vadovaus Andriejus Stančikas

iuwttr79482014 m. vasario 28 d. LR žemės ūkio rūmų suvažiavimo metu surengti ŽŪR vadovybės rinkimai. Antrą kadenciją eiti ŽŪR pirmininko pareigas išrinktas Andriejus Stančikas. Jo kandidatūrą pasiūlė net kelios asociacijos – ŽŪR narės: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija, Klaipėdos rajono žemdirbių asociacija, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė.

iv8kb37956A.Stančikas ŽŪR nariams pristatė išsamią 2014-2018 m. Žemės ūkio rūmų veiklos strategiją. „Aš jau seniai dalyvauju kooperatyvų veikloje. Kooperatyvų nariai jau įsisamonino, kad pagrindinė taisyklė sėkmingai veiklai – visų narių lygybė. Nesvarbu, narys smulkus ar stambus, nesvarbu, kokio dydžio jo pajus, visi nariai turi po vieną balsą. Tai įsisamoninus atsiranda tikras ūkininkų bendrumas. Panašus ir Žemės ūkio rūmų pirmininko pagrindinis vaidmuo – sudaryti sąlygas, kad visos organizacijos būtų lygios, suburtos į visumą. Mūsų – žemdirbių savivaldos – balsas bus išgirstas tik tada, kai pateiksime bendrą ir vieningą sprendimą“ – kalbėjo A.Stančikas, už kurio tolesnį pirmininkavimą pasisakė ŽŪR narių dauguma.

ij3ms17955ŽŪR vicepirmininkai taip pat liko nepakitę – šias pareigas ir toliau eis Sigitas Dimaitis ir Bronius Markauskas.

Suvažiavimo metu išrinkta nauja ŽŪR taryba. Jos nariais tapo: Zofija Cironkienė, Antanas Bezaras, Jonas Sviderskis, Romas Majauskas, Antanas Šležas, Rimantas Valiukas, Algis Gaižutis, Algis Baravykas, Bronius Markauskas, Adolfas Jasinevičius, Juratė Dovydėnienė, Jonas Vytautas Lingys, Vytautas Zurba, Vidas Juodsnukis, Andrėjus Gediminas Jakas, Edvardas Gedgaudas, Česlovas Tallat-Kelpša, Algirdas Valaiša, Darius Kviklys, Kamal Zulfijev, Jonas Talmantas, Albertas Sekonas ir Virginija Žliobienė.

ioxp1n7954Suvažiavimas patvirtino naujus ŽŪR simbolius – vėliavą ir garbės ženklą, kuris bus skiriamas už nuopelnus žemės ūkiui.

Po suvažiavimo įvyko ŽŪR tarybos posėdis. Jo metu buvo patvirtintos ŽŪR administracijos direktoriaus ir vyr. finansininko veiklos ataskaitos, išrinkti ŽŪR prezidiumo nariai. Jais tapo ŽŪR pirmininkas ir vicepirmininkai bei asociacijų atstovai Zofija Cironkienė, Jonas Sviderskis, Romas Majauskas, Algis Baravykas, Jonas Talmantas, Vidas Juodsnukis. Laikinai eiti ŽŪR direktoriaus pareigas Taryba paskyrė vicepirmininką Sigitą Dimaitį.

ŽŪR informacija

1779 Total Views 2 Views Today