Jaunųjų ūkininkų organizacija stiprina stuburą

ljujsVos prieš mėnesį įkurta Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga (LJŪJS) ryžtingai veržiasi i Lietuviškų agrarinių ir organizacijų gretas arba, kaip teigia vienas iš organizacijos steigėjų šiaulietis Vytautas Buivydas, stengiasi „sutvirtinti savo stuburą“. Žemės ūkio rūmuose (ŽŪR) ketvirtadienį vyko pirmasis jau įregistruotos LJŪJS oficialus išplėstinis valdybos posėdis. Žemdirbiškas jaunimas užsibrėže ambicingus planus – ne tik užmegsti ryšius su garsiomis pasaulinėmis, tarptautinėmis kaimo jaunimo organizacijomis, išsikovoti savo nariams visą įmanomą ES struktūrinių fondų paramą, bet ir nusiųsti atstovus į Vyriausybės, Žemės ūkio ministerijos sudarytas darbo grupes, nagrinėjančios svarbių agroverslui įstatymų ir kitų teisės aktų pataisas.

Pagrindinis verslo įrankis būtinas

Į pirmąjį posėdį pasikvietusi ŽŪR Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėją Aušrą Žliobaitę, LJŪJS valdyba teiravosi ŽŪR specialistės, kada jaunimui naudingiau pradėti rimtai ūkininkauti – šiemet ar nuo 2015-ųjų, kai įsigalios naujoji Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika. A. Žliobaitė patarė nelaukti rankas sudėjus ES paramos, bet jau dabar gal ne savo, o tėvų vardu įregistruoti žemę, „pagrindinį ūkininkų darbo įrankį, kuris per metus gali dingti, nes daug yra norinčių įsigyti lietuviškos dirbamos žemės“. ŽŪR Ekonomikos ir teisės skyriaus vedėja taip pat aiškino jauniesiems ūkininkams, kad jiems nepavyks tvirtai atsistoti ant kojų gaunant vien „mažytę“ bazinę tiesioginę paramą – reikia siekti susietųjų išmokų.

Pirmenybė kaimynams, o ne broliui?

Anot LJŪJS valdybos vicepirmininko V. Buivydo, nors politikai nuolat viešai sielvartauja dėl senstančio kaimo, jaunimui „durys į šiuolaikinį, našų, naujausių technologijų žemės ūkį uždarytos“.
LJŪJS valdybos narių nuomone, likusi laisva valstybinė žemė pirmiausia turi būti siūloma jauniesiems ūkininkams, o ir prekybos privačia žeme taisyklės turi būti lankstesnės, neprieštaraujančios sveikam protui: dabar jaunasis ūkininkas negali pirkti žemės iš savo brolio, ji pirmiausia turi būti pasiūlyta brolio kaimynams.

Lietuviškas atvirumas pasauliui

ŽŪR administracijos atstovė A. Žliobaitė šiek tiek atvėsino LJŪJS įkarštį tuoj pat stoti į Rūmus. „Jūsų dar niekas nepažysta“, – diplomatiškai dėstė A. Žliobaitė. Tačiau, pasak Rūmų ekonomistės, ŽŪR visada patars jauniesiems ūkininkams, padės susitikti su valdžios įstaigų pareigūnais.
LJŪJS irgi nesnaudžia. Pirmajame valdybos posėdyje nuspręsta įkurti organizacijos internetinį puslapį, pradėta diskusija apie LJŪJS ženklą. Siūloma organizacijos logotipu pasirinkti simbolinį gyvybės medį, kuris „atspindėtų lietuviškumą, bet drauge ir atvirumą pasauliui, jaunatvišką veržlumą ir meilę gamtai“. Be abejo, netrukus bus spausdinami ir organizacijos narių pažymėjimai. Suprantama jaunimas bendraus, skleis informaciją apie savo veiklą ir pačiomis moderniausiomis ryšių, susipažinimo priemonėmis: sukurs savo paskyras socialiniuose tinkluose („Facebook‘e“ ir kituose).

Atsikratyti apsišaukėlių

Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga ketina populiarinti organizaciją agrarinėse aukštosiose mokyklose. Paskirtas LJŪJS atstovas Aleksandro Stulginskio universitete (Aivaras Biliūnas). Pasak LJŪJS vicepirmininko V. Buivydo, organizacijai reikia nuolat rodytis viešai: susitikinėti su Ūkininkų sąjungos rajonų padalinių vadovais, savivaldybių žemės ūkio skyrių vedėjais.
LJŪJS sekretorė ir veiklos koordinatorė Audronė Rekešiūtė pasiūlė užmegsti ryšius su jaunuosius kaimo lyderius ugdančiu pasauliniu 4H sąjūdžiu (sąvokos „head, heart, hands and health – galva, širdis, rankos ir sveikata“ nusako asmeninio tobulėjimo sritis). Be to, laikas atsikovoti teisėtą Lietuvos atstovų vietą Europos jaunųjų ūkininkų taryboje (CEJA). Kolkas Lietuvos kaimo jaunimo balsą CEJA posėdžiuose uzurpavusi iš Žemės ūkio rūmų išmesta, nuo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio besislapstanti „Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga“

Dirba iš idėjos

Stojantiesiems į LJŪJS nustatytas 30 Lt mokestis. „Kolkas dirbame iš idėjos, nors vien kelionė į valdybos posėdį Kaune nepigiai kainuoja“, – sakė Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos valdybos pirmininkas, Druskininkų savivaldybės ūkininkas Antanas Vailionis. Anot valdybos vicepirmininko V. Buivydo, dabar klojami organizacijos pamatai. „Jeigu kaimo jaunimas patikės, kad be LJŪJS neišsivers, tai atsiras ir organizacijos rėmėjų. Turėsime pinigų ne tik dalykinėms kelionėms, bet ir svarbiems renginiams. Kuo daugiau jaunųjų ūkininkų subursime, tuo drąsiau galėsime eiti pas žemės ūkio ministrą ir siūlyti mums svarbias įstatymų pataisas“, – samprotavo V. Buivydas. Dėl narystės galima kreiptis į LJŪJS veiklos koordinatorę A. Rekešiūtę mob. tel. 8 650 11730, el. paštu: a. rekesiute@zur.lt

Informacija patalpinta iš laikraščio „Ukininko patarėjas“ 2014 m. Sausio 25d. Nr.10

2063 Total Views 1 Views Today