Jaunieji ūkininkai – tikrai reikalingi

IMG_3974Vis mažiau ir mažiau jaunų ūkininkų pakeičia vyresnius į pensiją išeinančius ūkininkus. Tai gali turėti rimtų pasekmių Europos žemės ūkio ateičiai:

- ES piliečiams būtų tiekiama nepakankamai maisto produktų ir pasaulio mastu sutriktų aprūpinimas maistu. Ūkininkavimas yra mūsų maisto tiekimo grandinės pagrindas. Taigi kartų kaita yra būtina siekiant išlaikyti bei plėtoti ūkininkavimo veiklą, taip pat užtikrinti patikimą sveikų ir maistingų produktų tiekimą prieinamomis kainomis.

- Poveikis konkurencingumui, kuris grindžiamas naujų ir naujoviškų žemės ūkio veiklos rūšių kūrimu. Iš tiesų, naujausių tyrimų duomenimis, jaunųjų ūkininkų efektyvumas pagal standartinę ūkio produkcijos apimtį, vieną žemės vienetą ir pagal darbo sąnaudas produkcijos vienetui viršija vidutinį efektyvumą, be to, jie geriau parengti nei vyresni ūkininkai (nors šiuo atžvilgiu 15 ES valstybių narių ir 13 ES valstybių narių duomenys labai skiriasi).

- Poveikis aplinkos tvarumui, nes ūkininkai atlieka labai svarbų vaidmenį kurdami mūsų kraštovaizdį ir valdydami gamtos išteklius. Pavyzdžiui, visiems suprantama, kad žemės apleidi­mas turi neigiamą poveikį aplinkai.

- Poveikis mūsų kaimo vietovių, kurių bendra, subalansuota ir tvari plėtra susijusi su nenutrūkstama kartų kaita, ateičiai. Žemės ūkis yra labai svarbi kaimo vietovių gyvenimo dalis: ūkiai prie kaimo ekonomikos gerokai prisideda vykdydami ne tik žemės ūkio, bet ir kitokią veiklą, pavyzdžiui, perdir­bimo, tiesioginės prekybos, žemės ūkio turizmo arba švietimo veiklą. Be to, vienai valdai tenkantis jaunųjų ūkininkų įdarbintų darbuotojų skaičius yra didesnis už vidurkį, nors ir šiuo atžvilgiu 15 ES valstybių narių ir 13 ES valstybių narių duomenys labai skiriasi.

Todėl nekyla abejonių, kad ūkininkai Europai reikalingi. Taigi ji privalo užtikrinti, kad niekada nepritrūktų jaunų ūkininkų, pasiruošusių užimti į pensiją išeinančiųjų vietas. Akivaizdu, kad žemės ūkio sektoriuje reikia skatinti kurti ir plėtoti naują ekonominę veiklą.

Informacija: Jaunieji ūkininkai ir BŽŪP, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2015

 

Raktiniai žodžiai: jaunieji ūkininkai, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, ūkininkų ateitis, senstanti visuomenė, jaunųjų ūkininkų rėmimas ir jų gausinimas, problemos žemės ūkyje, žemės ūkio bendroji politika, Europos Sąjunga, ekonominė veikla, konkurencinga visuomenė, konkurencingas žemės ūkis, žemės ūkio veikla, jaunųjų ūkininkų gausinimas, Žemės ūkio ministerija, Europos Sąjungos piliečiai, pasaulio maisto bankas, ūkininkavimo tradicijos, ūkininkavimo patirtis, švietimas, maisto grandinė.

1274 Total Views 1 Views Today