Kvalifikuotų žemės ūkio specialistų trūkumas

cofGegužės 23 d. LR Seime Kaimo reikalų komiteto apskritojo stalo diskusijoje „Dėl kvalifikuotų žemės ūkio specialistų ir darbininkų žemės ūkyje trūkumo“  dalyvavo Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė Lina Meilutė-Datkūnienė. Diskutuota apie esmines problemas rengiant kvalifikuotus žemės ūkio specialistus, žemdirbiškų profesijų patrauklumo didinimą ir didėjantį profesinį išsilavinimą turinčių darbuotojų poreikį žemės ūkio sektoriuje. Bene svarbiausiu kvalifikuotų darbuotojų rengimo etapu įvardijamas – praktika. Praktinės žinios suteikiančios ne tik supratimą apie studijuojamą dalyką, sektoriaus patrauklumą ir inovatyvumą kone galutinai suformuoja tolimesnius studijuojančiojo pasirinkimus darbo rinkoje. 

Atsakingas požiūris į praktiką atliekančius studentus, suformuotas lankstus ir finansinę naudą, praktikantą įdarbinančiam nešantis pameistrystės modelis galėtų didinti ir žemės ūkio sektoriaus patrauklumą ir žemdirbiškų profesijų perspektyvumą.
cof cof
LJŪJS info.
782 Total Views 1 Views Today